Peter KOFOD Peter KOFOD
Peter KOFOD

Gruppen Identitet og Demokrati

Medlem af bestyrelsen

Danmark - Dansk Folkeparti (Danmark)

Fødselsdato : , Bornholm

Hjem Peter KOFOD

Medlem

LIBE
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
DANZ
Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand

Stedfortræder

INTA
Udvalget om International Handel
EMPL
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
D-US
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

Seneste aktiviteter

BETÆNKNING om udkast til Rådets afgørelse om Det Forenede Kongeriges elektroniske udveksling af fingeraftryksdata

08-05-2020 A9-0100/2020 PE647.041v03-00 LIBE
Skyggeordfører for betænkning
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Forslag til ændringsbudget nr. 1/2020: Støtte til Grækenland som reaktion på det øgede migrationspres - Øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet - Støtte til genopbygningen efter jordskælvet i Albanien - Andre justeringer

17-04-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Formålet med forslaget er at afsætte midler til dækning af behovene som følge af det øgede migrationspres i Grækenland, at afsætte midler til omgående forebyggelse af en yderligere forværring af covid-19-udbruddet og at afsætte midler til støtte for genopbygningen efter jordskælvet i Albanien. Derudover foreslås der også̊ justeringer for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Den Europæiske Anklagemyndighed, Den Europæiske Revisionsret og Ombudsmanden.
Dansk Folkeparti byder alle tiltag, der kan begrænse migrationspresset på Europas ydre grænser og sørge for flere hjemsendelser af migranter, velkommen.
Dansk Folkepartis delegation er dog af den overbevisning, at forslaget til ændringer i budgettet for 2020 indeholder mange forskellige tiltag, deriblandt tiltag, som vi ikke kan bakke op, og derfor valgte Dansk Folkepartis delegation at stemme blankt til forslaget.

Indførelse af særlige foranstaltninger for at håndtere covid-19-krisen

17-04-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Dansk Folkepartis delegation deler forslagets bekymring om de socialt dårligst stillede, der også under covid-19 udgør nogle af de mest sårbare i vores samfund. Derfor er det naturligvis vigtigt, at der træffes de korrekte foranstaltninger, så de socialt udsatte bliver beskyttet og omfattet af nødvendige tiltag. 
Dansk Folkeparti er af den overbevisning, at disse tiltag udelukkende bør træffes og styres af de nationale myndigheder, da social politik og social beskyttelse udelukkende er en opgave for nationalstaten og dens velfærdssamfund. 
Derfor stemte Dansk Folkeparti imod forslaget.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg