Nikolaj VILLUMSEN Nikolaj VILLUMSEN
Nikolaj VILLUMSEN

Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL

Næstformand

Danmark - Enhedslisten (Danmark)

Fødselsdato : , Aarhus

Forespørgsler til skriftlig besvarelse (med svar) Nikolaj VILLUMSEN

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

EU og FN's undersøgelseskommission vedrørende de besatte palæstinensiske områder og Israel

03-06-2021 E-002951/2021 Næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Israelske angreb i Østjerusalem og Gaza

12-05-2021 E-002601/2021 Næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Krænkelser af menneskerettigheder i den kurdiske region i Irak

17-03-2021 E-001478/2021 Næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Menneskerettighedskrænkelser i De Forenede Arabiske Emirater

10-03-2021 E-001375/2021 Næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg