Nikolaj VILLUMSEN Nikolaj VILLUMSEN
Nikolaj VILLUMSEN

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre

Næstformand

Danmark - Enhedslisten (Danmark)

Fødselsdato : , Aarhus

Forespørgsler til skriftlig besvarelse (med svar) Nikolaj VILLUMSEN

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg