Giuliano PISAPIA Giuliano PISAPIA
Giuliano PISAPIA

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Italien - Independent (Italien)

Fødselsdato : , Milano

Hjem Giuliano PISAPIA

Næstformand

AFCO
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Medlem

AFET
Udenrigsudvalget
DPAL
Delegationen for Forbindelserne med Palæstina

Stedfortræder

LIBE
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
DROI
Underudvalget om Menneskerettigheder
INGE
Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union
DASE
Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)
DMED
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen

Seneste aktiviteter

Statusopgørelse over valget til Europa-Parlamentet (forhandling) IT

24-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-24(2-082-0000)
Bidrag til plenardebatter

BETÆNKNING om status over valget til Europa-Parlamentet

06-11-2020 A9-0211/2020 PE653.777v02-00 AFCO
Skyggeordfører for betænkning
Pascal DURAND

The EU’s response to Erdogan’s speeches against France EN

03-11-2020 E-005970/2020 Næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
Skriftlige forespørgsler
Giuliano PISAPIA
Giuliano PISAPIA

På EP NEWSHUB

Oggi è la La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ma non si può risolvere questo fenomeno con la sola celebrazione. Serve un lavoro costante di ripensamento da parte di noi uomini di come essere nelle relazioni. #25novembre #nonseisola https://t.co/bjlDWMYKJn 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg