Virginie JORON Virginie JORON
Virginie JORON

Gruppen Identitet og Demokrati

Medlem

Frankrig - Rassemblement national (Frankrig)

Fødselsdato : , Troyes

Mundtlige forespørgsler Virginie JORON

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg