Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Gruppen Renew Europe

Medlem

Slovakiet - Independent (Slovakiet)

Fødselsdato : , Bratislava

Hjem Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Medlem

EMPL
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
LIBE
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
DACP
Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling ACS-EU

Stedfortræder

CULT
Kultur- og Uddannelsesudvalget

Seneste aktiviteter

EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere (A9-0034/2023 - Hannah Neumann) SK

16-03-2023
Skriftlige stemmeforklaringer

Správa hodnotí uplatňovanie usmernení EÚ o ochrancoch ľudských práv, ktoré boli prijaté v roku 2004 a revidované v roku 2008 a volá po ich ďalších zlepšeniach, pretože podpora obhajcov ľudských práv je jednou z hlavných priorít vonkajšej politiky EÚ v oblasti ľudských práv. Správu som podporila, keďže obhajcovia ľudských práv sú prirodzenými a nenahraditeľnými "spojencami" EÚ pri presadzovaní ľudských práv a demokratizácie vo svojich krajinách. Preto je potrebné jednotné uplatňovanie usmernení EÚ a lepšia koordinácia v rámci EÚ, najmä delegáciami EÚ, členskými štátmi a Parlamentom. Okrem toho vyzýva na to, aby bola ochrana obhajcov ľudských práv zaradená do všetkých politík EÚ s tretími krajinami vrátane obchodných dohôd. Správa tiež odsudzuje akýkoľvek druh prenasledovania a obťažovania obhajcov ľudských práv, najmä s dôrazom na ženy.

Tilstrækkelig minimumsindkomst til at sikre aktiv inklusion (forhandling) SK

14-03-2023 P9_CRE-PROV(2023)03-14(2-163-0000)
Bidrag til plenardebatter

En EU-industristrategi for at styrke konkurrenceevne, produktivitet, handel og skabelse af kvalitetsjob (B9-0085/2023, B9-0086/2023, B9-0087/2023, B9-0088/2023, B9-0089/2023, B9-0090/2023, B9-0091/2023, B9-0104/2023, B9-0105/2023, RC-B9-0107/2023, B9-0107/2023, B9-0108/2023, B9-0110/2023, B9-0111/2023, B9-0115/2023) SK

16-02-2023
Skriftlige stemmeforklaringer

Na plenárnom zasadnutí som podporila prijatie Stratégia EÚ na podporu priemyselnej konkurencieschopnosti, obchodu a kvalitných pracovných miest. Celkovým cieľom politiky EÚ musí byť zabezpečenie vedúceho postavenia Európy aj v oblasti technológií čistej energie, zlepšenie existujúcej priemyselnej základne Európy a pomoc pri jej transformácii s cieľom vytvárať vysokokvalitné pracovné miesta a hospodársky rast, s ohľadom na dosiahnutie cieľov Zelenej dohody. V uznesení sme zdôraznili, že je dôležité posilniť výrobnú silu EÚ v oblasti strategických technológií, ako sú solárna a veterná energia, tepelné čerpadlá a batérie. V tomto smere sú potrebné aj rýchle a predvídateľné postupy udeľovania povolení na čo najrýchlejšie zavedenie nových projektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Budúci Európsky fond suverenity by mal napomôcť vyhnúť sa roztriešteným vnútroštátnym podporným schémam a posilniť strategickú autonómiu EÚ, ekologický a digitálny prechod. Zároveň sme vyzvali Európsku komisiu, aby spolupracovala s orgánmi USA s cieľom zabrániť diskriminácii spoločností z EÚ v kontexte zákona USA o znížení inflácie, ktorý diskriminuje spoločnosti z EÚ. Komisia by mala v spolupráci s USA zabezpečiť, aby sa na EÚ vzťahovali výnimky stanovené v tomto zákone pre krajiny s voľnou obchodnou spoluprácou a aby európske výrobky mali nárok na daňové úľavy ako ich americké náprotivky.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12E130
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02034
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex