Lucia VUOLO Lucia VUOLO
Lucia VUOLO

Gruppen Identitet og Demokrati

Medlem

Italien - Lega (Italien)

Fødselsdato : , Pagani

Hjem Lucia VUOLO

Medlem

TRAN
Transport- og Turismeudvalget
DMED
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen

Stedfortræder

CONT
Budgetkontroludvalget
ENVI
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
DMAG
Delegationen for Forbindelserne med Maghreblandene og Den Arabiske Maghrebunion, herunder de Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Marokko, EU-Tunesien og EU-Algeriet

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg