Mick WALLACE Mick WALLACE
Mick WALLACE

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre

Medlem

Irland - Independents for change (Irland)

Fødselsdato : , Wexford

Ordfører for udtalelse Mick WALLACE

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene

09-07-2020 ENVI_AD(2020)650533 PE650.533v02-00 ENVI
Mick WALLACE

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg