Mick WALLACE Mick WALLACE
Mick WALLACE

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre

Medlem

Irland - Independents for change (Irland)

Fødselsdato : , Wexford

Skyggeordfører for udtalelse Mick WALLACE

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Udtalelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

21-01-2020 ENVI_AL(2020)644992 PE644.992v03-00 ENVI
Pascal CANFIN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg