Stasys JAKELIŪNAS Stasys JAKELIŪNAS
Stasys JAKELIŪNAS

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

Medlem

Litauen - Independent (Litauen )

Fødselsdato : , Karaganda

Hjem Stasys JAKELIŪNAS

Medlem

ECON
Økonomi- og Valutaudvalget
D-US
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

Stedfortræder

IMCO
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
DEEA
Delegationen for Nordisk Samarbejde og for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
DCAS
Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet

Seneste aktiviteter

Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018 (forhandling) EN

11-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-11(2-150-0000)
Bidrag til plenardebatter

BETÆNKNING om Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018

28-01-2020 A9-0016/2020 PE642.911v02-00 ECON
Skyggeordfører for betænkning
Costas MAVRIDES

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg