Rasa JUKNEVIČIENĖ Rasa JUKNEVIČIENĖ
Rasa JUKNEVIČIENĖ

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Medlem

Litauen - Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Litauen )

Fødselsdato : , Panevėžys

Mundtlige forespørgsler Rasa JUKNEVIČIENĖ

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Menneskerettighedssituationen i Iran, navnlig situationen for dødsdømte politiske fanger

01-07-2020 O-000045/2020 Næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Det indre markeds funktion

11-10-2019 O-000032/2019 Kommissionen

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg