Ivo HRISTOV Ivo HRISTOV
Ivo HRISTOV

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Bulgarien - Bulgarian Socialist Party (Bulgarien)

Fødselsdato : , Istanbul

Hjem Ivo HRISTOV

Medlem

ITRE
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
DCAS
Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet

Stedfortræder

AGRI
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
PECH
Fiskeriudvalget
AIDA
Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder
ANIT
Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport
D-US
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
DACP
Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Seneste aktiviteter

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Genetisk modificeret sojabønne MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 (B9-0411/2020) BG

17-12-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Подкрепих резолюцията относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, защото смятам, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003.
Напълно подкрепям и призива към Европейската комисия междувременно да преустанови разрешаването на генетично модифицирани организми, когато държавите членки не представят становище в Апелативния комитет, било то за отглеждане или за употреба като храна и фураж.
Европейското общество е поляризирано по темата, като в страни като моята – България, освен законова забрана има и силно обществено неодобрение към отглеждането на генетично модифицирани организми заради липсата на достатъчно информация за трайния им ефект върху здравето на човека, животните и околната среда като цяло.

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af de enkelte transformationsbegivenheder MON 87427, MON 89034, MIR162 og MON 87411 (B9-0413/2020) BG

17-12-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Подкрепих резолюцията относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две или три от отделните събития MON 87427, MON 89034, MIR162 и MON 87411, защото смятам, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003.
Напълно подкрепям и призива към Европейската комисия междувременно да преустанови разрешаването на генетично модифицирани организми, когато държавите членки не представят становище в Апелативния комитет, било то за отглеждане или за употреба като храна и фураж.
Европейското общество е поляризирано по темата, като в страни като моята – България, освен законова забрана има и силно обществено неодобрение към отглеждането на генетично модифицирани организми заради липсата на достатъчно информация за трайния им ефект върху здравето на човека, животните и околната среда като цяло.

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Genetisk modificeret majs MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) (B9-0414/2020) BG

17-12-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Подкрепих резолюцията относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), защото смятам, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003.
Напълно подкрепям и призива към Европейската комисия междувременно да преустанови разрешаването на генетично модифицирани организми, когато държавите членки не представят становище в Апелативния комитет, било то за отглеждане или за употреба като храна и фураж.
Европейското общество е поляризирано по темата, като в страни като моята – България, освен законова забрана има и силно обществено неодобрение към отглеждането на генетично модифицирани организми заради липсата на достатъчно информация за трайния им ефект върху здравето на човека, животните и околната среда като цяло.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg