Marianne VIND
Marianne VIND

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Danmark - Socialdemokratiet (Danmark)

Fødselsdato : , Koge

Hjem Marianne VIND

Næstformand

DASE
Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)

Medlem

EMPL
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Stedfortræder

TRAN
Transport- og Turismeudvalget

Seneste aktiviteter

Samhørighedspolitikken for 2014-2020 – gennemførelse og resultater i medlemsstaterne (A9-0049/2024 - Andrey Novakov)

14-03-2024
Skriftlige stemmeforklaringer

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter rapportens indhold vedrørende implementeringen af samhørighedspolitikken. Vi er glade for, at blandt andet Danmark fremhæves som et positivt eksempel på, hvordan samhørighedspolitikken kan bruges til at nedbringe CO2-udslippet. Vi mener dog, det er for tidligt at beslutte om eller hvordan samhørighedspolitikken konkret skal bruges i forbindelse med genopbygningen af Ukraine. Vi mener som udgangspunkt, at samhørighedspolitikken bør gøres klar til en potentiel udvidelse af Unionen, men vil ikke på nuværende tidspunkt lægge os fast på en konkret fordelingsnøgle.

Udstedelse af tvangslicens med henblik på krisestyring og ændring af forordning (EF) nr. 816/2006 (A9-0042/2024 - Adrián Vázquez Lázara)

13-03-2024
Skriftlige stemmeforklaringer

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener ikke, at der bør udstedes tvangslicenser i krisetider. Vi mener i stedet, at der bør deles viden gennem frivillige ordninger. Vi frygter, at tvangslicenser vil gøre virksomhedernes mindre tilbøjelige til at dele viden på frivillig basis, fordi de i stedet vil vente på tvangen og den medfølgende kompensation.
Betænkningen indeholder en række emner, som vi mener bør afklares, før vi kan støtte en aftale på dette område. Det drejer sig bl.a. om større klarhed omkring processen for udstedelse af tvangslicens, forsikring om at arbejdsfordelingen mellem ressortmyndighederne og toldmyndighederne forbliver et nationalt anliggende, samt at aktivering af forslaget og anvendelse af tvangslicens sker på baggrund af på forhånd fastsatte kriterier, fyldestgørende dokumentation og en transparent proces, hvor medlemsstater og berørte virksomheder inddrages rettidigt. Vi valgte derfor ikke at støtte forslaget.

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelsesmæssige og sociale prioriteter for 2024 (A9-0050/2024 - Dragoş Pîslaru)

13-03-2024
Skriftlige stemmeforklaringer

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter forslag, der bidrager til et fair arbejdsmarked, herunder et revideret udbudsdirektiv, højere sociale krav til at modtage EU-støtte og styrkelse af kollektive overenskomster i Europa.
Vi er dog ikke tilhængere af, at EU skal lovgive om bl.a. mindsteindkomster, sociale boligheder eller skal give beskæftigelsesgarantier. Vi mener, dette er og bør være national kompetence.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
11G354
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05053
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex