András GYÜRK András GYÜRK
András GYÜRK

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Medlem

Ungarn - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungarn)

6. valgperiode András GYÜRK

Politiske grupper

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem

Nationale partier

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség (Ungarn)

Næstformand

 • 05-06-2007 / 13-07-2009 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico

Medlemmer

 • 21-07-2004 / 12-09-2004 : Udvalget for Andragender
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 15-03-2007 / 04-06-2007 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico

Stedfortræder

 • 21-07-2004 / 08-09-2004 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 13-09-2004 / 14-01-2007 : Udvalget for Andragender
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget for Andragender
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget for Andragender
 • 13-02-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand

all-activities

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om vejen til et europæisk charter for energiforbrugernes rettigheder

07-05-2008 ITRE_AD(2008)404466 PE 404.466v02-00 ITRE
András GYÜRK

UDTALELSE om handel og klimaændringer

17-09-2007 ITRE_AD(2007)388576 PE 388.576v02-00 ITRE
András GYÜRK

Forespørgsler

Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Salg af MOL-aktier til Surgutneftgaz

20-04-2009 P-3224/2009 Kommissionen

Datasikkerhed for de europæiske internetbrugere

20-11-2008 P-6439/2008 Kommissionen

Deltagerliste

Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg