András GYÜRK András GYÜRK
András GYÜRK

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Medlem

Ungarn - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungarn)

7. valgperiode András GYÜRK

Politiske grupper

 • 14-07-2009 / 15-06-2010 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem
 • 16-06-2010 / 30-06-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Ungarn)

Medlemmer

 • 16-07-2009 / 14-12-2011 : Udviklingsudvalget
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
 • 15-12-2011 / 18-01-2012 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Stedfortræder

 • 16-07-2009 / 14-12-2011 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø
 • 15-12-2011 / 18-01-2012 : Udviklingsudvalget
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

all-activities

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning

De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentligt indkøb

01-10-2012 ITRE_AD(2012)486034 PE486.034v02-00 ITRE
András GYÜRK

UDTALELSE om de 20 vigtigste problemer for europæiske borgere og virksomheder i forbindelse med det indre marked

26-04-2012 ITRE_AD(2012)480801 PE480.801v02-00 ITRE
András GYÜRK

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om EU's landbrug og klimaændringerne

24-02-2010 ITRE_AD(2010)430834 PE430.834v02-00 ITRE
Francisco SOSA WAGNER

Beslutningsforslag

Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler

Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg