Emmanuel MAUREL Emmanuel MAUREL
Emmanuel MAUREL

Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL

Medlem

Frankrig - Gauche républicaine et socialiste (Frankrig)

Fødselsdato : , Epinay sur Seine

Skyggeordfører for udtalelse Emmanuel MAUREL

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

OPINION on shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving the use of AI for European consumers EN

26-02-2021 INTA_AD(2021)660373 PE660.373v02-00 INTA
Geert BOURGEOIS

UDTALELSE mod en EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO

14-12-2020 INTA_AD(2020)657463 PE657.463v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

UDTALELSE om en ny strategi for europæiske SMV'er

30-09-2020 INTA_AD(2020)653813 PE653.813v03-00 INTA
Geert BOURGEOIS

UDTALELSE om en ny industristrategi for Europa

24-09-2020 JURI_AD(2020)652430 PE652.430v03-00 JURI
Gilles LEBRETON

UDTALELSE om kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor

22-09-2020 JURI_AD(2020)652373 PE652.373v02-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

UDTALELSE om kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager

14-09-2020 JURI_AD(2020)652371 PE652.371v02-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

UDKAST TIL UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om en EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning

09-09-2020 INTA_AD(2020)652411 PE652.411v03-00 INTA
Karin KARLSBRO

UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde

07-09-2020 JURI_AD(2020)652326 PE652.326v02-00 JURI
Patrick BREYER

UDTALELSE om en ny industristrategi for Europa

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Markus BUCHHEIT

Udtalelse om "Mangel på lægemidler – håndtering af et voksende problem"

15-06-2020 JURI_AL(2020)652652 PE652.652v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg