Emmanuel MAUREL Emmanuel MAUREL
Emmanuel MAUREL

Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL

Medlem

Frankrig - Gauche républicaine et socialiste (Frankrig)

Fødselsdato : , Epinay sur Seine

Mundtlige forespørgsler Emmanuel MAUREL

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Europas uafhængighed på energiområdet og amerikansk lovgivnings ekstraterritorialitet

11-09-2020 O-000055/2020 Næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg