Emmanuel MAUREL Emmanuel MAUREL
Emmanuel MAUREL

Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL

Medlem

Frankrig - Gauche républicaine et socialiste (Frankrig)

Fødselsdato : , Epinay sur Seine

Forespørgsler til skriftlig besvarelse (med svar) Emmanuel MAUREL

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Reaction to sanctions imposed by the United States on the International Criminal Court EN

03-08-2020 E-004490/2020 Næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg