Lefteris CHRISTOFOROU Lefteris CHRISTOFOROU
Lefteris CHRISTOFOROU

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Medlem

Cypern - Democratic Rally (Cypern)

Fødselsdato : , Ammochostos

Skyggeordfører for udtalelse Lefteris CHRISTOFOROU

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 282/2014 ("EU4Health-programmet")

01-09-2020 BUDG_AD(2020)653947 PE653.947v02-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643104 PE643.104v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643134 PE643.134v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643141 PE643.141v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg