Veuillez remplir ce champ
Anna FOTYGA Anna FOTYGA
Anna FOTYGA

De Europæiske Konservative og Reformister

Medlem

Polen - Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Fødselsdato : , Lębork

Hjem Anna FOTYGA

Medlem

AFET
Udenrigsudvalget
SEDE
Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
DSCA
Delegationen til Det Parlamentariske Partnerskabsudvalg EU-Armenien, Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Aserbajdsjan og Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Georgien
DEPA
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
DNAT
Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling

Seneste aktiviteter

En koordineret europæisk indsats over for covid-19-udbruddet (forhandling) PL

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-083-0000)
Bidrag til plenardebatter

Særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset] PL

26-03-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Popieram propozycje KE dotyczące przede wszystkim mobilizacji dostępnych jeszcze środków w ramach programów operacyjnych polityki spójności bieżącej perspektywy, a także środków przeznaczonych na zaliczki, które nie zostały wydatkowane przez państwa członkowskie w 2019 r. Chciałabym jednak zauważyć, iż nie są to dodatkowe środki finansowe, a środki pozostające w większości w kopertach narodowych państw członkowskich. W moim przekonaniu, działania proponowane przez KE, są jednak niewystarczające w obliczu skali wyzwań, nie tylko w wymiarze finansowym, ale przede wszystkim w zakresie narzędzi i mechanizmów wsparcia. Dlatego apeluję do Komisji o przygotowanie kolejnego, bardziej kompleksowego pakietu zmian wspierającego państwa członkowskie w walce z COVID-19.
Nowy pakiet zmian w polityce spójności powinien maksymalnie uelastyczniać wdrażanie programów i projektów, a także upraszczać zarządzanie finansowe i zwiększać płynność finansową państw członkowskich i beneficjentów. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przedstawienia szczegółowych propozycji w tym obszarze i ich przedyskutowania z Komisją Europejską.
W szczególności KE powinna zaproponować stosowne zmiany także w innych rozporządzeniach polityki spójności, w tym w zakresie EFS oraz EFRROW, a także rozszerzyć proponowane zmiany w pozostałych rozporządzeniach polityki spójności, w tym w EFMR.
Wskazane byłoby poszukiwanie także innych źródeł finansowania, jak np. w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Postadresse

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles