Christel
SCHALDEMOSE

Individuelle beslutningsforslag - 8. valgperiode Christel SCHALDEMOSE

Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143