Christel
SCHALDEMOSE

Mundtlige forespørgsler - 8. valgperiode Christel SCHALDEMOSE

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

En ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020

21-09-2015 O-000105/2015 Kommissionen

Innovationssystemer i EU's landbrug

30-04-2015 O-000045/2015 Kommissionen