Christel
SCHALDEMOSE

Skriftlige forespørgsler - 8. valgperiode Christel SCHALDEMOSE

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Perflourerede stoffer

25-03-2019 E-001484/2019 Kommissionen

Indberetning af læger i IMI

01-03-2019 P-001125/2019 Kommissionen

Pantfri dåser

28-02-2019 P-001097/2019 Kommissionen

Reparation af elprodukter

28-11-2018 E-006001/2018 Kommissionen

NORM-affald

22-10-2018 P-005388/2018 Kommissionen

Multiresistente svampe

26-02-2018 P-001166/2018 Kommissionen

Strategi for et ugiftigt miljø

26-01-2018 E-000441/2018 Kommissionen

Akutmedicinske tjenester i Polen

09-10-2017 E-006310/2017 Kommissionen