Veuillez remplir ce champ
Christel SCHALDEMOSE Christel SCHALDEMOSE
Christel SCHALDEMOSE

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Danmark - Socialdemokratiet (Danmark)

Fødselsdato : , Odense

Skriftlige stemmeforklaringer Christel SCHALDEMOSE

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Foreslået mandat til forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (B9-0098/2020)

12-02-2020

Den danske socialdemokratiske delegation i Europa-Parlamentet ønsker det tættest mulige konstruktive og dynamiske samarbejde med UK efter Brexit. Samarbejdet skal afspejle danske interesser bedst muligt. Derfor skal vi ikke på forhånd låse os fast på specifikke modeller for samarbejdet. I stedet skal vi klart udtrykke vores ønsker og lade forhandlingerne føre til den bedst mulige konklusion.

Børns rettigheder i anledning af 30-året for FN's konvention om barnets rettigheder (B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019)

26-11-2019

Socialdemokratiet står fast på, at asyl-, justits-, flygtninge- og integrationspolitikken er og forbliver et dansk anliggende. Denne beslutning fra Europa-Parlamentet ændrer ikke på, at Danmark på disse områder er dækket af det danske retsforbehold.
Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet har stemt imod delelementer i beslutningsteksten, der opfordrer Unionens medlemsstater til bl.a. hjemtagelse af fremmedkrigeres børn. Vi mener ikke, at børnekonventionen i sig selv er et argument for, at EU skal diktere denne del af den danske flygtninge- og udlændingepolitik. Endelig har vi afstået fra at stemme på en række områder, som omfattes af det danske retsforbehold, og som derfor ikke påvirker den danske retspolitik.
Vi mener ikke, at børnekonventionen i sig selv er et argument for yderligere EU-integration. Den eksisterende arbejdsdeling mellem medlemsstater og EU bør respekteres, hvori rapporten på flere områder går for langt i forhold til et fælles migrations- og asylsystem.
Dog må der heller ikke herske tvivl om, at vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter børnekonventionen og anerkender børns ret til særlig beskyttelse og princippet om hensyn til barnets tarv. Børnekonventionen er vigtig og skal efterleves internationalt, som den også bliver i Danmark.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Postadresse

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles