Rovana PLUMB Rovana PLUMB
Rovana PLUMB

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Næstformand

Rumænien - Partidul Social Democrat (Rumænien)

Fødselsdato : , Bucureşti

6. valgperiode Rovana PLUMB

Politiske grupper

 • 02-05-2007 / 09-12-2007 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier

 • 02-05-2007 / 09-12-2007 : Partidul Social Democrat (Rumænien)
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Partidul Social Democrat (Rumænien)

Medlemmer

 • 06-06-2007 / 09-12-2007 : Budgetudvalget
 • 06-06-2007 / 09-12-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøsteuropa
 • 10-12-2007 / 12-12-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøsteuropa
 • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Mercosur

Stedfortræder

 • 31-05-2007 / 09-12-2007 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 31-05-2007 / 09-12-2007 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien
 • 10-12-2007 / 11-12-2007 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien
 • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om International Handel

all-activities

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdning)

08-12-2008 INTA_AD(2008)414949 PE 414.949v03-00 INTA
Rovana PLUMB

Forespørgsler

Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Deltagerliste

Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg