Jan HUITEMA Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

Gruppen Renew Europe

Medlem

Nederlandene - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederlandene)

Fødselsdato : , Makkinga

Hjem Jan HUITEMA

Medlem

ENVI
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
D-US
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

Stedfortræder

AGRI
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
PECH
Fiskeriudvalget
D-BR
Delegationen for Forbindelserne med Den Føderative Republik Brasilien

Seneste aktiviteter

Videre udvikling af kapitalmarkedsunionen: bedre adgang til kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for SMV'er, og yderligere fremme af detailinvestorers deltagelse (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) NL

08-10-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Vandaag heeft in het Europees Parlement een stemming plaatsgevonden over de ontwikkeling van de Europese kapitaalmarktunie. De VVD is groot voorstander van dit dossier, daar het als doelstelling heeft om de Europese economie minder afhankelijk te maken van enkel bancaire financiering. In algemene zin steunt de VVD de voorstellen in dit rapport die gericht zijn op een versterking en verdieping van de kapitaalmarkten in de EU, aangezien deze bijdragen aan economische groei en financiële stabiliteit. Met enkele onderdelen van het rapport, zoals bijvoorbeeld de invoering van een Europese vennootschapsbelasting en het creëren van European safe assets, kan de VVD niet instemmen. De VVD-delegatie heeft zich vandaag daarom onthouden van stemming.

Styrkelse af ungdomsgarantien (B9-0310/2020) NL

08-10-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Vandaag is er in het Europees Parlement gestemd over de toekomst van de Europese Jeugd Garantie. Een initiatief om werkloze jongeren zo snel mogelijk aan een baan of opleiding te helpen. In deze tijden zeker ook een belangrijk onderwerp. De VVD ondersteunt een voortvarende aanpak van jeugdwerkloosheid van harte. Uiteindelijk heeft de VVD-delegatie zich toch onthouden op de eindstem. De resolutie vraagt om van de Jeugd Garantie een bindend instrument voor alle lidstaten te maken, opgelegd en gecontroleerd door de EU. Dit gaat de VVD-delegatie te ver. Daarnaast vraagt de resolutie om nog eens extra middelen voor het ESF+, en zouden alle lidstaten nog eens 3% vanuit ESF+ moeten besteden aan de aanpak van jeugdwerkloosheid. Ook lidstaten waar de jeugdwerkloosheid relatief laag is.

Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

På EP NEWSHUB

Onze dropzakjes slingeren in bermen van landen buiten de 🇪🇺: niet uit te leggen! Afvalrecycling moet beter & de sluipweg van illegale afvalexport moet stoppen. Tijd dus voor een nieuwe afvalaanpak. Daar pleit ik voor het in het @Europarl_NL in mijn👉#circulareconomy rapport ♻️ https://t.co/hZhsK0mkg8 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg