Veuillez remplir ce champ
Charles GOERENS Charles GOERENS
Charles GOERENS

Gruppen Renew Europe

Medlem

Luxembourg - Parti démocratique (Luxembourg)

Fødselsdato : , Ettelbruck

8. valgperiode Charles GOERENS

Politiske grupper

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem

Nationale partier

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Parti démocratique (Luxembourg)

Medlemmer

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udviklingsudvalget
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udviklingsudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underudvalget om Menneskerettigheder

Stedfortræder

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetudvalget
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Det Panafrikanske Parlament
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Det Særlige Udvalg om Unionens Godkendelsesprocedure for Pesticider

Vigtigste parlamentariske aktiviteter

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning

De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om differentieret integration

07-11-2018 BUDG_AD(2018)625420 PE625.420v02-00 BUDG
Charles GOERENS

UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018

27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383 PE609.383v02-00 DEVE
Charles GOERENS

UDTALELSE om udviklingsfinansiering

16-04-2015 BUDG_AD(2015)551788 PE551.788v02-00 BUDG
Charles GOERENS

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om gennemførelse af GSP-forordningen nr. 978/2012

24-01-2019 DEVE_AD(2019)629507 PE629.507v02-00 DEVE
Frank ENGEL

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling

22-11-2018 DEVE_AD(2018)623970 PE623.970v02-00 DEVE
Frank ENGEL

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling

22-11-2018 DEVE_AD(2018)627027 PE627.027v02-00 DEVE
Frank ENGEL

Beslutningsforslag

Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme

Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Individuelle beslutningsforslag

Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017)

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om fortsat EU-støtte til foranstaltninger til udryddelse af polio

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Afsluttet ved flertalsbeslutning
Linda McAVAN Mairead McGUINNESS Davor Ivo STIER Maria HEUBUCH Enrique GUERRERO SALOM Charles GOERENS Louis MICHEL Nirj DEVA Elmar BROK Michael GAHLER
Åbningsdato : 09-03-2015
Frist : 09-06-2015
Dato for vedtagelse : 09-06-2015
Underskriftsliste : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Antal underskrifter : 404 - 10-06-2015

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M081
  1047 Bruxelles