Charles GOERENS : Hjem 

Næstformand 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 

Medlem 

Udviklingsudvalget 
Underudvalget om Menneskerettigheder 
Delegationen til Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU 
Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU 

Stedfortræder 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø 

Seneste aktiviteter 

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne  
- DEVE_AD(2020)643137 -  
-
DEVE 
Ordfører for udtalelse 

Kontakt