Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ

Beslutningsforslag - 8. valgperiode Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144