Reinhard BÜTIKOFER Reinhard BÜTIKOFER
Reinhard BÜTIKOFER

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

Medlem

Tyskland - Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Fødselsdato : , Mannheim

CV Reinhard BÜTIKOFER

Originalversion : DE


CV   (Oplysninger offentliggjort alene på medlemmets ansvar)

Ajourført den: 04/03/2015

Uddannelse (kvalifikations- og eksamensbeviser)

  • 1971-1971 : Gymnasium, andet: Studentereksamen fra det gammelsproglige statsgymnasium Staatliches Altsprachliches Gymnasium Speyer

Erhvervskarriere

  • 1973-1982 : Forskellige hverv som studenterrepræsentant

Politisk karriere

Hverv i et politisk parti eller en national fagforening

  • 1998-2002 : Forbundsforretningsfører for Bündnis 90/Die Grünen
  • 2002-2008 : Formand for Bündnis 90/Die Grünen
  • 1998-2008 : Medlem af partirådet for Bündnis 90/Die Grünen
  • 1999-2002 : Formand for principprogramkommissionen for Bündnis 90/Die Grünen

Hverv i lokale styringsorganer

  • 1984-1988 : Medlem af kommunalbestyrelsen i Heidelberg

Hverv i et regionalt parlament

  • 1988-1996 : Medlem af landdagen i Nordrhein-Westfalen

Hverv i en international sammenslutning af politiske partier eller fagforeninger

  • 1999-2009 : Delegeret til Det Europæiske Grønne Parti (EGP)
  • 2012-... : Formand for EGP

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg