Reinhard BÜTIKOFER Reinhard BÜTIKOFER
Reinhard BÜTIKOFER

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

Medlem

Tyskland - Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Fødselsdato : , Mannheim

Forespørgsler til skriftlig besvarelse (med svar) Reinhard BÜTIKOFER

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

The situation of women rights’ defenders in Saudi Arabia EN

06-07-2020 E-003980/2020 Næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Emergency eurobonds EN

02-04-2020 E-002039/2020 Kommissionen

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg