Arnaud DANJEAN Arnaud DANJEAN
Arnaud DANJEAN

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Næstformand

Frankrig - Les Républicains (Frankrig)

Fødselsdato : , Louhans

7. valgperiode Arnaud DANJEAN

Politiske grupper

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrig)

Formand

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar

Medlemmer

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udenrigsudvalget
 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalgsformandskonferencen
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro og Kosovo
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udenrigsudvalget
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalgsformandskonferencen

Stedfortræder

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetudvalget
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetudvalget

all-activities

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning

De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om opbygning af en EU-beredskabskapacitet

28-10-2010 AFET_AD(2010)448676 PE 448.676v02-00 AFET
Renate WEBER

Beslutningsforslag

Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler

Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg