Axel VOSS : Hjem 

Medlem 

Retsudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand 

Stedfortræder 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien 

Kontakt