Jarosław KALINOWSKI Jarosław KALINOWSKI
Jarosław KALINOWSKI

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Medlem

Polen - Polskie Stronnictwo Ludowe (Polen)

Fødselsdato : , Wyszków

Hjem Jarosław KALINOWSKI

Medlem

AGRI
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
D-RS
Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien

Stedfortræder

PECH
Fiskeriudvalget
DSEE
Delegationen for Forbindelserne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo

Seneste aktiviteter

Multiannual plans and landing obligation – Common Fisheries Policy EN

05-02-2020 P-000705/2020 Kommissionen
Skriftlige forespørgsler

Den fælles landbrugspolitik: Finansiel disciplin fra og med regnskabsåret 2021 og fleksibilitet mellem søjlerne i regnskabsåret 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) PL

18-12-2019
Skriftlige stemmeforklaringer

Propozycja środków przejściowych w odniesieniu do roku 2020 oraz 2021 jest konieczna z uwagi na fakt, iż nowa wspólna polityka rolna nie będzie mogła wejść w życie z początkiem roku 2021. Dlatego sprawozdanie to zostało przyjęte przez Komisję Rolnictwa w drodze uproszczonej procedury, bez głosowania i bez składania poprawek. Co więcej, mając na uwadze konieczność pilnego wdrożenia środków przejściowych, Rada UE zobowiązała się przyjąć propozycję w podobnym trybie.
Głosowany dziś dokument jest jednym z dwóch rozporządzeń wprowadzających środki przejściowe na najbliższe lata, modyfikującym istniejące rozporządzenia o WPR tak, by wdrożenie dyscypliny finansowej było możliwe, jeżeli zajdzie taka potrzeba, od roku 2021, a także umożliwiającym państwom członkowskim, które korzystają z elastyczności między filarami, poinformowanie Komisji Europejskiej o wysokości przesunięć i wykorzystanie transferu.
Rolnicy, którzy są odbiorcami i końcowymi beneficjentami środków wsparcia faktycznie realizującymi wspólnotową politykę rolną, nie powinni ponosić strat wynikających z opóźnień legislacyjnych dotyczących przyszłych wieloletnich ram finansowych.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg