José Manuel FERNANDES José Manuel FERNANDES
José Manuel FERNANDES

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Medlem

Portugal - Partido Social Democrata (Portugal)

Fødselsdato : , Vila Verde

Ordfører for udtalelse José Manuel FERNANDES

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024)

27-11-2019 BUDG_AD(2019)640654 PE640.654v03-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

26-11-2019 BUDG_AD(2019)643027 PE643.027v02-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg