Medlemmer af Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 705 medlemmer, der er valgt i det udvidede EU's 27 medlemsstater. Siden 1979 er medlemmerne blevet valgt ved almindelige direkte valg for en femårig periode.

Find medlemmer efter land

Spanien (De Kanariske Øer)
Frankrig (oversøiske departementer og territorier)
Portugal (Madeira, Azorerne)
image/svg+xml Irland Malta Belgien Luxembourg Portugal Sverige Kroatien Bulgarien Cypern Østrig Tjekkiet Danmark Ungarn Polen Slovakiet Slovenien Tyskland Estland Finland Letland Litauen Rumænien Nederlandene Italien Grækenland Frankrig Spanien

Søg efter et medlem

705 medlemmer

Vis liste

Om medlemmer

Hvert land bestemmer selv, hvordan valget skal foregå, men der skal sikres ligestilling mellem kønnene og hemmelig afstemning. Ved valg til Europa-Parlamentet anvendes forholdstalsvalgmetoden. Valgretsalderen er 18 år, med undtagelse af Østrig, hvor den er 16 år. Mandaterne fordeles på grundlag af hver medlemsstats befolkningstal. Lidt over en tredjedel af Europa-Parlamentets medlemmer er kvinder. Medlemmerne grupperer sig efter politisk tilhørsforhold, ikke nationalitet. Medlemmerne af Europa-Parlamentet deler deres tid mellem deres valgkredse, Strasbourg — hvor der afholdes tolv mødeperioder om året — og Bruxelles, hvor der afholdes yderligere mødeperioder samt udvalgsmøder og møder i de politiske grupper. Vilkårene for medlemmernes virksomhed er fastsat i statutten af 2009.