Dita CHARANZOVÁ Dita CHARANZOVÁ
Dita CHARANZOVÁ

Fraktion Renew Europe

Mitglied

Tschechien - ANO 2011 (Tschechien)

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung Dita CHARANZOVÁ

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Der angemessene Schutz personenbezogener Daten vonseiten des Vereinigten Königreichs (B9-0272/2021) CS

21-05-2021

Usnesení tvrdí, že by bylo nejlepší, abychom mezi EU a Spojeným královstvím v podstatě znemožnili sdílení osobních dat. S tím nemohu souhlasit. Po Brexitu je naopak potřeba, abychom toto sdílení dobře nastavili. Bez tohoto kroku bychom zkomplikovali naše obchodní a investiční vztahy a ztížili spolupráci v oblasti trestního práva. Spojené království má po desetiletí strávených v EU stejné právní standardy na ochranu údajů, není důvod se o ochranu dat obávat. Evropská komise navíc bude kontrolovat, aby tyto normy neslevily ve Velké Británii z vysoké úrovně ochrany dat ani do budoucna. Usnesení jsem tedy nepodpořila.

Umwelt: die Århus-Verordnung (A9-0152/2021 - Christian Doleschal) CS

20-05-2021

Osobně vítám cíl revize a posílení Aarhuského nařízení, které zjišťuje občanské společnosti se lépe právně domáhat kontroly ochrany životního prostředí v rámci EU. Je třeba, aby se Evropě podařilo najít shodu před 7. zasedáním smluvních stran Aarhuské úmluvy, které se uskuteční v říjnu 2021, tak abychom motivovali i naše mezinárodní partnery k přijetí lepších podmínek na dohled nad dodržováním jejich klimatických závazků.

Chinesische Gegensanktionen gegen Einrichtungen der EU und gegen MdEP und nationale Abgeordnete (RC-B9-0269/2021, B9-0269/2021, B9-0270/2021, B9-0271/2021, B9-0273/2021, B9-0274/2021, B9-0275/2021) CS

20-05-2021

Podpořila jsem toto usnesení, které pozastavuje proceduru ratifikace investiční dohody s Čínou, protože čínská vláda se dopouští systematického porušování lidských práv v Sin-ťangu a vede vůči Evropě agresivní zahraniční politiku - v březnu sankcionovala představitele Unie, včetně pěti europoslanců a také čtyři unijní subjekty. Jsem ale ráda, že se do usnesení dostala také výzva k pokračování v jednání o obchodní dohodě s Taiwanem. Vyhrocené vztahy s Pekingem by nám v tom neměly nijak bránit. Osobně bych si přála, aby se dohoda EU - Taiwan stala i jedním z témat českého předsednictví EU v příštím roce.

Haftung von Unternehmen für Umweltschäden (A9-0112/2021 - Antonius Manders) CS

20-05-2021

Tento text na změnu směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí jsem nepodpořila, protože ve jménu cíle lepší a přehlednější regulace EU bychom se měli vyvarovat legislativních změn, pokud ta předchozí není dostatečně implementována. V tomto případě navíc probíhá evaluace fungování této směrnice Evropskou komisí, která by měla být ukončena až v roce 2023. Neměli bychom tedy v tuto chvíli předbíhat procedury a požadovat změnu specificky této regulace.

Digitale Zukunft Europas: digitaler Binnenmarkt und Einsatz von KI für europäische Verbraucher (A9-0149/2021 - Deirdre Clune) CS

20-05-2021

Zprávu jsem podpořila, protože věřím, že musíme být ambicióznější v oblasti digitálních technologií a umělé inteligence. Musíme v tomto smyslu investovat do infrastruktury, odstranit národní překážky a zajistit našim občanům digitální dovednosti. Lituji však odstavců směřujících na posílení rozsahu aktu o digitálních službách. Jednotlivé typy podnikání a obchodní modely by měly být řešeny ve specifickém zákoně, což je v tomto případě směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, která bude předložena příští měsíc.

Eine europäische Wasserstoffstrategie (A9-0116/2021 - Jens Geier) CS

19-05-2021

Věřím, že vodík je energie budoucnosti a podporuji tedy i v tomto smyslu všechny evropské iniciativy, které připraví podmínky jeho úspěšného rozvoje. Nicméně tento text jsem podpořit nemohla, protože dostatečně nezohledňuje nízkoemisní vodík. Než se dostaneme do fáze využívání bezemisního vodíku, což by mělo trvat podle odborníků ještě roky, je třeba využít i přechodné alternativy, například tzv. modrý vodík využívající limitovaně i některé fosilní energie. To nám mimo jiné pomůže dosáhnout ambiciózních klimatických cílů. Zpráva ale tento fakt zásadně opomíjí.

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Menschenrechte und die Rolle von Umweltschützern in diesem Zusammenhang (A9-0039/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos) CS

19-05-2021

Text jsem podpořila, protože věřím, že otázku lidských práv ve spojitosti se změnou klimatu je třeba řešit, a EU by měla v tomto směru být na globální úrovni proaktivní a posilovat mezinárodní právo. Kupříkladu nedostatek vody v důsledku změny klimatu má nedozírné dopady na mnoho lidí a jejich práva. Nicméně k textu mám i řadu výhrad, nepodporuji nové zřízení jdoucí přímo či nepřímo směrem k právnímu uznání termínů, jako je „ekocida“ či „klimatický uprchlík“, je třeba také opatrně regulovat odpovědnost firem ve spojitosti s otázkou lidských práv a změny klimatu.

Fonds für einen gerechten Übergang (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis) CS

18-05-2021

Finální text k podobě Fondu pro spravedlivou transformaci jsem podpořila. Ten počítá s uvolněním 17,5 miliardy EUR pro přechod na ekologicky méně náročnou ekonomiku a pomůže tak hlavně regionům, které třeba u nás historicky žijí z těžby a spalování uhlí. Část evropských peněz z tohoto fondu by tedy v Česku měla směřovat do kraje Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého, za což jsem velice ráda.

Herausforderungen für die Organisatoren von Sportveranstaltungen im digitalen Umfeld (A9-0139/2021 - Angel Dzhambazki) CS

18-05-2021

Text jsem nepodpořila. Nesouhlasím s cílem mít specifickou sektorovou legislativu k otázce kontroly nelegálního přenosů sportovních akcí na internetu, protože se již dnes řeší v rámci návrhu aktu o digitálních službách. Text není navíc dostatečně přesný ohledně právních povinností, což by mohlo v nejhorším případě vést na přenesení plné zodpovědnosti za kontrolu tohoto obsahu na privátní aktéry, a to bez dostatečné možnosti ochrany svobod na internetu.

Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (A9-0045/2021 - Bogusław Liberadzki) CS

29-04-2021

Podpořila jsem tento kompromisní text k aktualizaci práv cestujících v železniční dopravě, protože věřím, že EU musí hrát důležitou roli v rámci ochrany práv spotřebitelů. V minulosti se nám podařilo posílit práva cestujících v letové dopravě, tentokrát se EU zaměřila v rámci železniční přepravy na zajištění lepší informovanosti cestujících, zajištění možnosti plné úhrady jízdenky, pokud zpoždění přesáhne 60 minut, a lepší podmínky pro lidi s postižením. Všechny evropské železniční společnosti budou muset například poskytovat bezplatnou asistenci lidem se zdravotním postižením.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg