Ivan ŠTEFANEC Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten)

Mitglied

Slowakei - Kresťanskodemokratické hnutie (Slowakei)

geboren am : , Považská Bystrica

Home Ivan ŠTEFANEC

Mitglied

IMCO
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz
D-JP
Delegation für die Beziehungen zu Japan

Stellvertreter

ITRE
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie
DROI
Unterausschuss Menschenrechte
D-UA
Delegation im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Ukraine
DEPA
Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Euronest

Neueste Aktivitäten

Lack of various types of vaccines in Ukraine EN

18-07-2022 E-002633/2022 Kommission
Schriftliche Anfragen

Invasion der Ukraine durch Russland: Vorübergehende Maßnahmen in Bezug auf von der Ukraine ausgestellte Fahrerdokumente (C9-0201/2022) SK

07-07-2022
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

V čase vojny Ukrajina pravdepodobne nebude schopná zabezpečiť administratívnu podporu potrebnú na obnovu dokladov pre každého žiadateľa. Členské štáty by mali uznávať predĺženú platnosť ukrajinských vodičských preukazov, ktorá presahuje rámec ich oficiálnej platnosti, a to minimálne do skončenia obdobia dočasnej ochrany. Vďaka tomu je možné zapojiť osoby so štatútom dočasnej ochrany alebo primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva do hospodárskych a sociálnych činností v ich novom prostredí.

Aufnahme des Verstoßes gegen restriktive Maßnahmen der Union in die Kriminalitätsbereiche nach Artikel 83 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (C9-0219/2022 - Juan Fernando López Aguilar) (Abstimmung) SK

07-07-2022
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

Porušenie reštriktívnych opatrení Únie by sa malo považovať za oblasť trestnej činnosti s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie politiky Únie v oblasti reštriktívnych opatrení. Porušenie reštriktívnych opatrení kategorizuje ako trestný čin už väčšina členských štátov, keďže môže podporovať hrozby pre medzinárodný mier a bezpečnosť, narúšať upevňovanie a podporu demokracie, právneho štátu a ľudských práv a spôsobovať výrazné hospodárske, sociálne a environmentálne škody.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F143
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08073
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex