Jytte GUTELAND Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament

Mitglied

Schweden - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Schweden)

geboren am : , Brännkyrka

Home Jytte GUTELAND

Mitglied

ENVI
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
ANIT
Untersuchungsausschuss im Zusammenhang mit dem Schutz von Tieren beim Transport
D-IR
Delegation für die Beziehungen zu Iran

Stellvertreterin

AFET
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
D-US
Delegation für die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten

Neueste Aktivitäten

Schlussfolgerungen der außerordentlichen Tagung des Europäischen Rates vom 17.-21. Juli 2020 (B9-0229/2020) SV

23-07-2020
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

. – Vi står bakom uppgörelsen om långtidsbudgeten och återhämtningspaketet som kan bidra en gemensam europeisk återhämtning. Det är en uppgörelse mellan EU:s 27 medlemsstater där Sverige har spelat en viktig roll i förhandlingsarbetet. Det är en långtidsbudget som prioriterar klimat och miljöåtgärder och ett återhämtningspaket kopplat till den pågående pandemin med riktade investeringar i den gröna och digitala omställningen.
Vi välkomnar den nya mekanismen för rättsstatens principer och de grundläggande demokratiska värderingarna. Den ska dock implementeras omedelbart när den nya budgeten börjar gälla.
Vi vänder oss bestämt emot att bidragsdelen i återhämtningspaketet måste öka, samt att rabatterna föreslås att avskaffas.
Vi ser en risk med att Europaparlamentet säger nej till uppgörelsen och att det även finns en risk för att viktiga åtgärder försenas. Följaktligen kan vi inte stödja parlamentets resolution om den fleråriga budgetramen.
Vi valde därför att vid den extra sessionen 23 juli i EU-parlamentet att avstå vid omröstningen om resolutionen om slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17–21 juli 2020.

Gleichstellung der Geschlechter im EAD

14-07-2020 E-004186/2020 Vizepräsident(in) der Kommission/Hohe(r) Vertreter(in) der Union für Außen- und Sicherheitspolitik
Schriftliche Anfragen
Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Im EP NEWSHUB

Pollineringen från vilda bin, humlor och fjärilar helt nödvändigt https://t.co/crzvktm66P  via @ttela

RT @SiEUParlamentet: Fruktansvärda scener i Beirut ikväll. Vi sänder våra tankar till de som har förlorat livet och till dem som är skadade. #helenefritzon @johandanielsson @JytteGuteland @erik_bergkvist @EvinIncir

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg