Jytte GUTELAND Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament

Mitglied

Schweden - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Schweden)

geboren am : , Brännkyrka

Home Jytte GUTELAND

Mitglied

ENVI
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
D-IR
Delegation für die Beziehungen zu Iran

Stellvertreterin

AFET
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
D-US
Delegation für die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten

Neueste Aktivitäten

Bericht 2021 über das Kosovo (A9-0179/2022 - Viola von Cramon-Taubadel) SV

06-07-2022
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

. – Vi socialdemokrater välkomnar Europaparlamentets betänkande om livsmedelstrygghet i utvecklingsländer och ambition att EU ska ta en mer aktiv roll i att bekämpa global hunger. Vi beklagar all överdriven finansiell spekulation i jordbruks- och livsmedelsvaror men vill framhålla de effektiva regelverk som redan existerar för hur spekulationer bör regleras för att undvika mycket volatilitet med derivat. Därmed instämmer vi inte med betänkandets skrivning om att all spekulation bör stoppas.

Verbesserung der Ernährungssicherheit in Entwicklungsländern (A9-0195/2022 - Beata Kempa) SV

06-07-2022
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

. – Socialdemokraterna anser att vi har goda skäl att fördjupa samarbetet med Kosovo och stödjer fortsatt deras ambition om EU integration. Vi vill emellertid understryka att viseringsfrihet för Kosovo stöds först då de formella kriterierna för viseringsfrihet är genomförda och när identifierade risker har omhändertagits på ett godtagbart sätt.

Einzelstaatliche Vetos zur Unterwanderung des globalen Steuerabkommens (RC-B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0340/2022, B9-0341/2022, B9-0342/2022, B9-0343/2022, B9-0344/2022) SV

06-07-2022
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

. – Enhällighetsregeln för beslut i skattefrågor är central för att vi ska kunna säkerställa att EU:s skatteregler är proportionella och inte undergräver svensk ekonomi. I detta betänkande lade parlamentet fram långtgående förslag om att riva upp vetorätten eller att på olika sätt kringgå densamma. Det går emot vår uppfattning och riskerar att splittra den inre marknaden. Därför kunde vi inte stödja betänkandet.
Socialdemokraterna stödjer den globala överenskommelsen om en miniminivå för bolagsskatt för stora multinationella företag. Vi vill att lagen kommer på plats så snart som möjligt och längre fram vill vi gärna se mer ambitiösa regler. Överenskommelsen försvårar skatteflykt och skatteundandragande, vilket kommer att gynna svensk ekonomi och välfärd. När Europaparlamentet tog ställning till det lagförslaget den 19 maj 2022 röstade vi för.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12G253
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05037
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex