Jiří POSPÍŠIL Jiří POSPÍŠIL
Jiří POSPÍŠIL

Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten)

Mitglied

Tschechien - TOP 09 a Starostové (Tschechien)

geboren am : , Chomutov

8. Wahlperiode Jiří POSPÍŠIL

Fraktionen

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) - Mitglied

Nationale Parteien

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : TOP 09 a Starostové (Tschechien)

Mitglied

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation für die Beziehungen zu Iran
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

Stellvertreter

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für konstitutionelle Fragen
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation für den Parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziationsausschuss EU-Serbien
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für konstitutionelle Fragen

Hauptsächliche parlamentarische Tätigkeiten

Beiträge zu Aussprachen im Plenum

Redebeiträge in einer Plenartagung und schriftliche Erklärungen zu Aussprachen im Plenum. Artikel 204 und Artikel 171 Absatz 11 GO

Kamerun CS

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-107-0000)

Berichte – als Berichterstatter(in)

Im federführenden Ausschuss wird ein Berichterstatter benannt, der einen Bericht über Vorschläge für einen Gesetzgebungsakt, Haushaltsvorschläge und andere Angelegenheiten ausarbeitet. Dabei können einschlägige Sachverständige und Interessenträger konsultiert werden. Außerdem sind die Berichterstatter dafür zuständig, Kompromissänderungsanträge zu verfassen und mit den Schattenberichterstattern zu verhandeln. Im Ausschuss angenommene Berichte werden dann im Plenum geprüft und zur Abstimmung gestellt. Artikel 55 GO

Berichte – als Schattenberichterstatter(in)

Die Fraktionen können für jeden Bericht eines federführenden Ausschusses einen Schattenberichterstatter benennen, der den Fortgang des jeweiligen Berichts verfolgen und mit dem Berichterstatter Kompromisstexte aushandeln soll. Artikel 215 GO

Stellungnahmen – als Verfasser(in)

Die Ausschüsse können eine Stellungnahme zu einem Bericht des federführenden Ausschusses ausarbeiten, in dem sie sich mit den Angelegenheiten in ihrem Zuständigkeitsbereich befassen. Die Verfasser dieser Stellungnahmen sind außerdem dafür zuständig, Kompromissänderungsanträge zu verfassen und mit den Schatten-Verfassern der Stellungnahme zu verhandeln. Artikel 56, Artikel 57 und Anlage VI GO

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Anforderungen in Bezug auf die Emissionsgrenzwerte und die Typengenehmigung für Verbrennungsmotoren für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte

24-06-2015 IMCO_AD(2015)549464 PE549.464v02-00 IMCO
Jiří POSPÍŠIL

Stellungnahmen – als Schatten-Verfasser(in)

Die Fraktionen können für jede Stellungnahme einen Schatten-Verfasser der Stellungnahme benennen, der den Fortgang der jeweiligen Stellungnahme verfolgen und mit dem Verfasser der Stellungnahme Kompromisstexte aushandeln soll. Artikel 215 GO

STELLUNGNAHME zu einer europäischen Strategie für kooperative intelligente Verkehrssysteme

05-12-2017 IMCO_AD(2017)609467 PE609.467v02-00 IMCO
Matthijs van MILTENBURG

STELLUNGNAHME zu dem Jahresbericht über die Wettbewerbspolitik 2016

21-11-2017 IMCO_AD(2017)609616 PE609.616v02-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

STELLUNGNAHME zum Thema „Auf dem Weg zu einer Strategie für den digitalen Handel“

12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248 PE606.248v03-00 IMCO
Daniel DALTON

Entschließungsanträge

Entschließungsanträge werden zu politischen Themen und auf Antrag eines Ausschusses, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht. Über die Anträge wird im Plenum abgestimmt. Artikel 132, 136, 139 und 144 GO

Mündliche Anfragen

Anfragen zur mündlichen Beantwortung mit Aussprache, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 136 GO

Große Anfragen

Große Anfragen zur schriftlichen Beantwortung mit Aussprache, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 139 und Anlage III GO

Sonstige parlamentarische Tätigkeiten

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

CO2-Emissionsnormen für neue schwere Nutzfahrzeuge (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) CS

18-04-2019

Tento návrh vychází z cílů Pařížské dohody podepsané většinou států světa v roce 2016, kdy jsme se zavázali udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod úrovní 2 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí a nadále usilovat o to, aby nárůst teploty nepřesáhl 1,5 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí. Odvětví dopravy stojí za cca 25 % všech emisí skleníkových plynů v EU, přičemž těžká vozidla tvoří jeho výraznou část. Snahu o zavádění nízkoemisní či bezemisní dopravy podporuji, proto jsem nové normy pro těžká vozidla podpořil.

Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) CS

18-04-2019

Tato směrnice stanovuje minimální cíle pro zadávání veřejných zakázek na čistá vozidla, jejím účelem je prosazovat čistou dopravu posílením nových, ekologických technologií a dlouhodobě snižovat emise CO2 a jiných látek znečišťujících ovzduší. V souvislosti s výzvami globální klimatické změny tento návrh považuji za opodstatněný, a proto jsem hlasoval pro.

Europäischer Verteidigungsfonds (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) CS

18-04-2019

Osobně nejsem zastáncem vytvoření společné evropské armády jakožto nějaké konkurence pro společenství NATO. Tento fond má však za cíl podporovat společný výzkum a vývoj v oblasti obrany mezi státy EU, což plně podporuji, neboť to povede k lepší koordinaci armád jednotlivých členských států, vyšší efektivnosti vynakládaných výdajů na obranu a dosažení větších úspor z rozsahu.

Schriftliche Anfragen

Die Mitglieder können eine bestimmte Anzahl Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an den Präsidenten des Europäischen Rates, den Rat, die Kommission oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union richten. Artikel 138 und Anlage III GO

Erklärungen

Original der vom Europäischen Parlament archivierten unterzeichneten/datierten Erklärung.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg