Tom VANDENKENDELAERE
Tom VANDENKENDELAERE
Belgien

geboren am : , Roeselare

9. Wahlperiode Tom VANDENKENDELAERE

Fraktionen

 • 26-01-2021 / 15-07-2024 : Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) - Mitglied

Nationale Parteien

 • 25-01-2021 / 15-07-2024 : Christen-Democratisch & Vlaams (Belgien)

Vorsitzender

 • 25-02-2021 / 15-07-2024 : Delegation für die Beziehungen zur Parlamentarischen Versammlung der NATO

Mitglied

 • 08-02-2021 / 24-02-2021 : Delegation für die Beziehungen zur Parlamentarischen Versammlung der NATO
 • 08-02-2021 / 19-01-2022 : Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz
 • 08-02-2021 / 19-01-2022 : Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung
 • 08-02-2021 / 15-07-2024 : Delegation für die Beziehungen zu Iran
 • 25-02-2021 / 15-07-2024 : Konferenz der Delegationsvorsitze
 • 18-10-2021 / 15-07-2024 : Delegation in der Parlamentarischen Partnerschaftsversammlung EU-Vereinigtes Königreich
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung

Stellvertreter

 • 05-02-2021 / 19-01-2022 : Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
 • 05-02-2021 / 19-01-2022 : Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
 • 05-02-2021 / 15-07-2024 : Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China
 • 05-02-2021 / 15-07-2024 : Delegation für die Beziehungen zu Afghanistan
 • 24-03-2021 / 19-01-2022 : Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
 • 24-03-2022 / 18-07-2023 : Untersuchungsausschuss zum Einsatz von Pegasus und ähnlicher Überwachungs- und Spähsoftware

Hauptsächliche parlamentarische Tätigkeiten

Beiträge zu Aussprachen im Plenum

Redebeiträge in einer Plenartagung und schriftliche Erklärungen zu Aussprachen im Plenum. Artikel 204 und Artikel 171 Absatz 11 GO

Berichte – als Berichterstatter(in)

Im federführenden Ausschuss wird ein Berichterstatter benannt, der einen Bericht über Vorschläge für einen Gesetzgebungsakt, Haushaltsvorschläge und andere Angelegenheiten ausarbeitet. Dabei können einschlägige Sachverständige und Interessenträger konsultiert werden. Außerdem sind die Berichterstatter dafür zuständig, Kompromissänderungsanträge zu verfassen und mit den Schattenberichterstattern zu verhandeln. Im Ausschuss angenommene Berichte werden dann im Plenum geprüft und zur Abstimmung gestellt. Artikel 55 GO

Berichte – als Schattenberichterstatter(in)

Die Fraktionen können für jeden Bericht eines federführenden Ausschusses einen Schattenberichterstatter benennen, der den Fortgang des jeweiligen Berichts verfolgen und mit dem Berichterstatter Kompromisstexte aushandeln soll. Artikel 215 GO

Stellungnahmen – als Verfasser(in)

Die Ausschüsse können eine Stellungnahme zu einem Bericht des federführenden Ausschusses ausarbeiten, in dem sie sich mit den Angelegenheiten in ihrem Zuständigkeitsbereich befassen. Die Verfasser dieser Stellungnahmen sind außerdem dafür zuständig, Kompromissänderungsanträge zu verfassen und mit den Schatten-Verfassern der Stellungnahme zu verhandeln. Artikel 56, Artikel 57 und Anlage VI GO

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Ökosystems der Fertigung von Netto-Null-Technologieprodukten (Netto-Null-Industrie-Verordnung)

20-09-2023 IMCO_AD(2023)752781 PE752.781v01-00 IMCO
Tom VANDENKENDELAERE

Stellungnahmen – als Schatten-Verfasser(in)

Die Fraktionen können für jede Stellungnahme einen Schatten-Verfasser der Stellungnahme benennen, der den Fortgang der jeweiligen Stellungnahme verfolgen und mit dem Verfasser der Stellungnahme Kompromisstexte aushandeln soll. Artikel 215 GO

STELLUNGNAHME zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle

25-01-2024 AGRI_AD(2024)754670 PE754.670v02-00 AGRI
Clara AGUILERA

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Verpackungen und Verpackungsabfälle, zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/1020 und der Richtlinie (EU) 2019/904 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 94/62/EG

20-07-2023 IMCO_AD(2023)746894 PE746.894v02-00 IMCO
Virginie JORON

STELLUNGNAHME on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act)

02-02-2023 LIBE_AD(2023)737389 PE737.389v02-00 LIBE
Sergey LAGODINSKY

Mündliche Anfragen

Anfragen zur mündlichen Beantwortung mit Aussprache, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 136 GO

Forderung nach einer europäischen Strategie gegen Geiseldiplomatie

27-02-2023 O-000007/2023 Vizepräsident(in) der Kommission/Hohe(r) Vertreter(in) der Union für Außen- und Sicherheitspolitik

Sonstige parlamentarische Tätigkeiten

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Luftqualität und saubere Luft für Europa (A9-0233/2023 - Javi López) NL

24-04-2024

De wetgeving inzake luchtkwaliteit was dringend aan herziening toe. Met deze aanscherping zorgen we voor strengere, maar haalbare normen tegen 2030. Nadien moet een regelmatige evaluatie duidelijk maken of deze regels verder aangescherpt moeten worden op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis op dat moment. Op die manier koppelen we ambitieuze streefdoelen steeds aan wetenschap en haalbaarheid, wat voor mij een absolute voorwaarde was om deze richtlijn goed te keuren.

Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit (A9-0184/2023 - Lara Wolters) NL

24-04-2024

Ik heb ervoor gekozen om me te onthouden bij de stemming over de richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid. Hoewel deze richtlijn als nobel doel heeft om verantwoord ondernemen te bevorderen door minimumnormen voor grote bedrijven op te stellen met betrekking tot de impact van hun activiteiten op het milieu en de mensenrechten, dreigt deze richtlijn kmo’s mogelijks op te zadelen met bijkomende administratieve verplichtingen. Er is onvoldoende zekerheid dat bedrijven die onder de richtlijn vallen, hun verantwoordelijkheden niet zullen doorschuiven naar kleinere zakenpartners downstream in de waardeketen. Daarnaast vrees ik dat het opnemen van burgerlijke aansprakelijkheid in de tekst de concurrentiepositie van bedrijven zal aantasten en hen net terughoudend zal maken om ambitieuze stappen te zetten richting meer duurzaamheid, uit vrees voor juridische repercussies.

Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (A9-0156/2024 - Róża Thun und Hohenstein) NL

23-04-2024

Betalingsachterstanden kunnen een enorm obstakel vormen voor bedrijven, niet in het minst voor kmo’s. Zeker bij contracten met publieke autoriteiten moeten bedrijven vaak zeer lang wachten op de uitbetaling. In het bijzonder bij contracten tussen kmo’s en grote bedrijven zorgt de ongelijke marktmacht voor onevenwichtige onderhandelingen inzake betalingsachterstanden. Daarom stemde ik in met deze update van de richtlijn betreffende bestrijding van betalingsachterstand. Volgens dit standpunt van het Parlement moet de betalingstermijn in contracten standaard 30 dagen zijn en kan deze contractueel maximaal verlengd worden tot 60 dagen, behoudens enkele typische goederen waar dit langer kan. Ik steunde nog enkele amendementen om een langere periode mogelijk te maken voor grote bedrijven waar dit op een eerlijke manier kan. Helaas haalden deze amendementen het niet. Desalniettemin kon deze broodnodige herziening op mijn steun rekenen.

Entlastung 2022: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäisches Parlament (A9-0067/2024 - Andrey Novakov) NL

11-04-2024

Met dit verslag verleent het Europees Parlement kwijting aan de begroting voor 2022. Ik steunde onder meer specifieke passages voor meer transparantie in de algemene onkostenvergoeding voor Europarlementsleden, het afschaffen van de maandelijkse verhuizing naar Straatsburg en meer aandacht voor manipulatie en inmenging vanuit derde landen om de Europese democratie te destabiliseren.

Entlastung 2022: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäischer Auswärtiger Dienst (A9-0102/2024 - Monika Hohlmeier) NL

11-04-2024

Ik heb dit verslag en het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de EDEO gesteund omdat het op heldere en nuttige wijze de begroting van deze instelling en het aanwenden van haar middelen analyseert en daarbij ook bezorgdheden verwoordt over toenemende budgettaire druk op de werking van de EDEO en dus op de ambities van de Unie als “mondiale speler”, terwijl de uitdagingen op het gebied van buitenlands en veiligheidsbeleid in aantal en intensiteit blijven toenemen. Ik onderschrijf de klemtonen die in het verslag worden gelegd op aandachtspunten respectievelijk prioriteiten die moeten worden gereflecteerd in de begroting, zowel qua interne werking als qua beleid, in het bijzonder met betrekking tot crisis- en oorlogssituaties zoals in Oekraïne en in de Gazastrook.

Verschärfung der CO2-Emissionsnormen für neue schwere Nutzfahrzeuge (A9-0313/2023 - Bas Eickhout) NL

10-04-2024

Dit trialoogakkoord is een goed compromis om de luchtvervuiling door vrachtwagens en bussen terug te dringen. Zware voertuigen zijn immers verantwoordelijk voor 25 % van de CO2-emissies door wegvervoer in Europa. De transitie naar emissievrije vrachtwagens en bussen is niet alleen de sleutel tot het halen van onze klimaatdoelstellingen, maar ook een cruciale motor voor betere luchtkwaliteit in onze steden en een duidelijke stimulans om te investeren in elektrificatie en waterstof.

Lebensmittel für die menschliche Ernährung: Änderung bestimmter „Frühstücksrichtlinien“ (A9-0385/2023 - Alexander Bernhuber) NL

10-04-2024

Dit evenwichtige akkoord zorgt voor meer transparantie voor de consument over bepaalde voedingsproducten en gaat specifieke fraudegevallen tegen. Zo moeten bij honing de grootste oorsprongslanden duidelijk aangegeven worden op het etiket en wordt het minimumaandeel fruit in confituur opgetrokken.

Unionsrahmen für die Zertifizierung von CO2-Entnahmen (A9-0329/2023 - Lídia Pereira) NL

10-04-2024

Ik steun dit allereerste Europese kader voor koolstofverwijdering, ook in de landbouw. Koolstoflandbouw kan een win-winsituatie opleveren voor de boer én het klimaat, op voorwaarde dat de boer er ook extra voor vergoed wordt. Dit systeem van koolstofkredieten kan hiervoor zeker een goed middel zijn. Voor mij is het belangrijk dat we grondspeculatie tegengaan. Landbouwgrond moet in de eerste plaats gebruikt worden voor landbouw.

Europäisches Medienfreiheitsgesetz (A9-0264/2023 - Sabine Verheyen) NL

13-03-2024

Ik stemde volmondig voor deze nieuwe Europese verordening inzake mediavrijheid. Het is de allereerste EU-verordening op dit gebied en zodoende een belangrijk ijkpunt om de vrije en onafhankelijke media in Europa te beschermen, ongepaste politieke invloed te voorkomen en de rechten van onze journalisten te garanderen. Dankzij de nieuwe maatregelen zullen redacteurs onafhankelijker zijn in hun beslissingen, zal media-eigendom transparanter zijn en zullen grote platformen de mediavrijheid niet meer zomaar kunnen inperken.

Gesetz über künstliche Intelligenz (A9-0188/2023 - Brando Benifei, Dragoş Tudorache) NL

13-03-2024

Met de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie maken we nu als wetgever werk van duidelijke randvoorwaarden. In dit voorstel wordt voor mij de balans tussen vrijheid voor innovatie en voldoende bescherming voor Europese burgers gehandhaafd. Door te werken met algemene beginselen en een risicogebaseerde aanpak trachten we deze AI-wetgeving zo toekomstbestendig mogelijk te maken. Deze AI-wetgeving heeft het potentieel om de wereldwijde norm te worden op het gebied van AI-regulering. Het is nu zaak om deze wetgeving goed te implementeren en voldoende middelen vrij te maken in de lidstaten voor de handhaving ervan.

Sicherheit von Spielzeug und Aufhebung der Richtlinie 2009/48/EG (A9-0044/2024 - Marion Walsmann) NL

13-03-2024

Uit onderzoeken blijkt dat nog steeds veel speelgoed op de Europese markt schadelijk kan zijn voor onze kinderen. Ik steun dan ook de bijwerking van de regelgeving. Dit verslag beoogt terecht de meest schadelijke stoffen te verbannen uit het speelgoed waarmee onze kinderen in aanraking komen. Verder moet een nieuw digitaal productpaspoort ervoor zorgen dat ook geïmporteerd speelgoed in de Europese Unie aan deze aangescherpte vereisten voldoet. Veel schadelijk speelgoed wordt immers buiten de EU geproduceerd en voldoet aan minder strenge vereisten, waarna het goedkoop wordt ingevoerd. Voor mij is het cruciaal dat we blijven inzetten op een gelijk speelveld, zodat onze eigen Europese spelers niet worden benadeeld op een concurrerende markt.

Änderung der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle (A9-0055/2024 - Anna Zalewska) NL

13-03-2024

Zowel op het gebied van textiel als van voedsel hebben we nog steeds te maken met enorme verspilling. Als schaduwrapporteur voor het advies van de landbouwcommissie lag mijn focus voornamelijk op voedselverspilling. Ik steun deze tekst omdat hiermee enerzijds ambitieuze doelstellingen worden opgelegd aan de lidstaten en anderzijds voldoende flexibiliteit wordt geboden aan de lidstaten om te bepalen hoe ze die doelstellingen zullen behalen. Elke lidstaat kampt met eigen specifieke uitdagingen. Voor mij was het essentieel dat lidstaten zelf kunnen bepalen welke specifieke stappen ze zetten in de voedingsketen.

Berichtspflichten in den Bereichen Straßenverkehr und Luftfahrt: Verordnung (A9-0033/2024 - Jan-Christoph Oetjen) NL

13-03-2024

De herziene EPBD vormt een essentiële stap richting meer koolstofvrije gebouwen en emissiereductie in de EU en brengt ons zo aanzienlijk dichter bij een klimaatneutraal Europa tegen 2050. Ik stemde daarom voor het trialoogakkoord, dat naar mijn mening een evenwichtige en pragmatische oplossing biedt om deze streefdoelen te behalen. Het biedt de lidstaten de nodige flexibiliteit om rekening te houden met hun eigen omstandigheden en uitgangspunten, bijvoorbeeld bij het opstellen van hun nationale renovatieplannen. Door ervoor te zorgen dat onze gebouwen minder energie verbruiken en gebruikmaken van goedkopere en groenere hernieuwbare bronnen, zal de EPBD bovendien een einde maken aan onze afhankelijkheid van externe energiebronnen. Dit komt niet alleen het klimaat ten goede, maar ook onze energiezekerheid, onze economie en het concurrentievermogen van de EU.

Vorübergehende Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels in Ergänzung der Handelszugeständnisse für ukrainische Waren im Rahmen des Assoziierungsabkommens zwischen der EU, Euratom und der Ukraine (A9-0077/2024 - Sandra Kalniete) NL

13-03-2024

Onze Europese steun aan Oekraïne mogen we vandaag absoluut niet in twijfel trekken. Niettemin had ik als schaduwrapporteur voor het advies van de Landbouwcommissie oog voor de bezorgdheden van onze Europese landbouwers die de prijzen zien kelderen als gevolg van de onbeperkte hoeveelheden van bepaalde landbouwproducten die onze Europese markt overspoelen. Ik ben dan ook tevreden dat een meerderheid van het Parlement zich schaart achter onze voorgestelde aanscherpingen van de waarborgclausule. Dit zorgt ervoor dat er voor eieren, suiker, pluimvee, granen en honing een bovengrens komt voor de ingevoerde hoeveelheid. In de tekst worden 2021-2023 als referentiejaren genomen, wat ook een vraag was vanuit de Landbouwcommissie. Hopelijk kan er nu samen met de Europese lidstaten snel een akkoord gevonden worden waarmee tegelijk Oekraïne onvoorwaardelijk wordt gesteund én de grootste bezorgdheden van onze Europese landbouwers omtrent deze specifieke producten worden weggenomen.

Richtlinie über Industrieemissionen (A9-0216/2023 - Radan Kanev) NL

12-03-2024

Deze richtlijn beoogt een grotere beperking van emissies, met name door de industrie. De Europese Commissie wilde de drempels voor de grootste landbouwbedrijven drastisch verlagen, waardoor veel familiebedrijven onder deze verplichtingen zouden vallen. Onder druk van het Parlement zijn we erin geslaagd om rundvee eerder uit het toepassingsgebied van deze wetgeving te halen en de drempels voor varkens en pluimvee opnieuw hoger te leggen. Dat is niet meer dan normaal. Onze Vlaamse familiebedrijven in de veehouderij kunnen niet over dezelfde kam geschoren worden als grote industriële spelers. Dankzij deze aanpassingen is dit akkoord voor de landbouw in Vlaanderen in principe slechts een beperkte aanscherping ten opzichte van de huidige situatie en kan het daarom uiteindelijk op mijn steun rekenen.

Fortgeschrittenes Rahmenabkommen EU/Chile (Entschließung) (A9-0017/2024 - María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela) NL

29-02-2024

Ik heb dit verslag gesteund omdat daarin het belang wordt onderstreept van de mogelijkheden die het geactualiseerde akkoord voor beide partijen biedt om hun bilaterale handel en investeringen te versterken, met quasi tariefvrije EU-export en een upgrade van regelgeving op het gebied van investeringsbescherming, openbare aanbesteding, de groene en de digitale transitie, duurzame ontwikkeling, betrokkenheid van kmo’s en voedselvoorziening.
Bovendien zorgt het akkoord ook voor een bijkomende partner in de toegang tot kritieke materialen. Belangrijke vaststelling is dat uit een economische analyse van de FOD Economie blijkt dat de directe en indirecte impact op de Belgische landbouw quasi nihil is. Ik behoed mij telkens voor het cumulatief effect van verschillende handelsakkoorden, maar hier bleek de impact zeer gering te zijn. Daarnaast bevat het akkoord bindende milieunormen én een hoofdstuk rond duurzame landbouwpraktijken.

Rahmen für eine europäische digitale Identität (A9-0038/2023 - Romana Jerković) NL

29-02-2024

Ik sta achter deze digitale identiteit die personen en bedrijven in staat moet stellen om op een veilige en betrouwbare manier zichzelf elektronisch te identificeren. Via een digitale portemonnee kunnen gebruikers bovendien andere zaken hiermee koppelen, zoals hun rijbewijs of diploma’s. Naar het voorbeeld van het Belgische systeem ItsMe zal dit binnenkort in de hele Europese Unie en voor grensoverschrijdend gebruik mogelijk worden.

Vertiefung der EU-Integration mit Blick auf eine künftige Erweiterung (A9-0015/2024 - Petras Auštrevičius, Pedro Silva Pereira) NL

29-02-2024

Ik heb dit verslag gesteund omdat daarin het strategisch belang van verdere uitbreiding wordt onderstreept en duidelijk wordt gemaakt welke institutionele en financiële hervormingen noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat bij toetreding van nieuwe lidstaten de integratiecapaciteit van de Unie wordt gevrijwaard zonder in te boeten op doelmatigheid in de aanpak van de uitdagingen waarmee haar beleid zowel intern als extern af te rekenen krijgt. Terecht wordt in het verslag vooral gefocust op de effectiviteit en de democratische legitimering van het Europees besluitvormingsproces, en uiteraard op de onverminderde handhaving van de geldende toetredingsvoorwaarden, met inbegrip van respect voor onze fundamentele waarden.

Führerscheine (A9-0445/2023 - Karima Delli) NL

28-02-2024

Met deze herziening van de rijbewijsrichtlijn streven we naar een aanzienlijke verbetering van de veiligheid op onze Europese wegen, want ieder verkeersongeval is er een te veel. Nieuwe Europese maatregelen mogen onze burgers in de praktijk echter niet overladen met extra administratieve en andere lasten. De EVP-Fractie in het Europees parlement en ikzelf konden daarom niet instemmen met een Europese verplichting van medische controles voor bestuurders.
Het opleggen van een dergelijke verplichting vanuit Europa staat haaks op het subsidiariteitsbeginsel. Lidstaten moeten voor zichzelf kunnen beslissen of zij een volledig medisch onderzoek opleggen of bijvoorbeeld kiezen voor een minder ingrijpende zelfevaluatie door de bestuurder. Gezien de variëteit in efficiëntie van de verschillende Europese gezondheidszorgsystemen, zou een uniforme Europese verplichting inefficiëntere systemen bovendien verder onder druk zetten. Ik stemde daarom uiteindelijk tegen het verslag.

Standardessenzielle Patente (A9-0016/2024 - Marion Walsmann) NL

28-02-2024

Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat het een raamwerk voor SEP-licenties definieert dat de transparantie, eerlijkheid en efficiëntie van het systeem zal vergroten.
Deze tekst was nodig vanwege de huidige overaangifte van SEP’s en de machtsasymmetrie tussen SEP-houders en SEP-toepassers. Deze nieuwe tekst introduceert gunstige maatregelen voor kmo’s om ervoor te zorgen dat zij volledig aan het systeem kunnen deelnemen, zoals een verplicht SEP-register, essentialiteitscontroles en procedures om eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden (FRAND) en geaggregeerde royalty’s vast te stellen. Door meer evenwicht te introduceren zal deze nieuwe tekst innovatie stimuleren en van de EU een normbepaler maken. Dit is nodig is om haar concurrentievermogen te behouden in een wereld waarin het “internet der dingen” steeds nadrukkelijker aanwezig is.

Schriftliche Anfragen

Die Mitglieder können eine bestimmte Anzahl Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an den Präsidenten des Europäischen Rates, den Rat, die Kommission oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union richten. Artikel 138 und Anlage III GO

Anfragen an das Präsidium, die Konferenz der Präsidenten und die Quästoren

Die Mitglieder können dem Präsidenten Anfragen dazu übermitteln, wie das Präsidium, die Konferenz der Präsidenten bzw. die Quästoren ihre jeweiligen Aufgaben wahrnehmen. Artikel 32 Absatz 2 GO

Anfragen an die EZB sowie zum SSM und zum SRM

Die Mitglieder können Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an die Europäische Zentralbank (EZB) richten und im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM) und dem Einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM) einreichen. Diese Anfragen sind zunächst beim Vorsitz des zuständigen Ausschusses einzureichen. Artikel 140, Artikel 141 und Anlage III GO

Antworten auf Anfragen an die EZB sowie zum SSM und zum SRM

Es handelt sich um die Antworten auf Anfragen der Mitglieder an die Europäische Zentralbank (EZB) und im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM) und dem Einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM). Artikel 140, Artikel 141 und Anlage III GO

Besprechungen

Non-road mobile machinery

Mitglied
VANDENKENDELAERE Tom
Datum und Ort:
Paris
Eigenschaft:
Berichterstatter
Meeting related to procedure:
2023/0090(COD)
Code des assoziierten Ausschusses oder der Delegation
IMCO
Treffen mit:
CECE - Committee for European Construction Equipment

nitrous oxide emissions; nature restoration law; CAP support

Mitglied
VANDENKENDELAERE Tom
Datum und Ort:
Staden
Eigenschaft:
Mitglied
Code des assoziierten Ausschusses oder der Delegation
AGRI
Treffen mit:
Unizo CB Groep

sustainability agenda; EPBD; CSRD; internal market

Mitglied
VANDENKENDELAERE Tom
Datum und Ort:
Brussels
Eigenschaft:
Mitglied
Code des assoziierten Ausschusses oder der Delegation
IMCO
Treffen mit:
Schwarz Unternehmenskommunikation International GmbH