Tom VANDENKENDELAERE
Tom VANDENKENDELAERE

Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten)

Mitglied

Belgien - Christen-Democratisch & Vlaams (Belgien)

geboren am : , Roeselare

Home Tom VANDENKENDELAERE

Vorsitzender

DNAT
Delegation für die Beziehungen zur Parlamentarischen Versammlung der NATO

Mitglied

CPDE
Konferenz der Delegationsvorsitze
IMCO
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz
SEDE
Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung
D-UK
Delegation in der Parlamentarischen Partnerschaftsversammlung EU-Vereinigtes Königreich
D-IR
Delegation für die Beziehungen zu Iran

Stellvertreter

AFET
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
AGRI
Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
LIBE
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
PEGA
Untersuchungsausschuss zum Einsatz von Pegasus und ähnlicher Überwachungs- und Spähsoftware
D-CN
Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China
D-AF
Delegation für die Beziehungen zu Afghanistan

Neueste Aktivitäten

Förderung der Munitionsproduktion (C9-0161/2023) NL

01-06-2023
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

. – Overeenkomstig het standpunt van de EVP werd het voorstel van de Commissie zonder wijzigingen onderschreven. Ik heb dit voorstel gesteund omdat het op effectieve wijze tegemoetkomt aan de dringende nood om de Europese defensie-industrie te versterken zodat de Unie enerzijds en op korte termijn haar militaire steun aan Oekraïne kan opvoeren en anderzijds en op langere termijn de onontbeerlijke industriële basis van een autonomere en slagvaardigere eigen defensie kan verstevigen. In het licht van de uitdagingen waarmee we te maken hebben omwille van de Russische agressie tegen Oekraïne en omwille van de groeiende geopolitieke dimensie van ons veiligheids- en defensiebeleid, verwelkomen we het voorgestelde beleidskader dat ons - onder meer door gebruik te maken van de Uniebegroting - toelaat om het opvoeren van de productiecapaciteit van onze defensie-industrie te ondersteunen, tekortkomingen in productiecapaciteiten aan te pakken, toeleveringsketens veilig te stellen, efficiënte aankoopprocedures te faciliteren en investeringen te bevorderen.

Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit (A9-0184/2023 - Lara Wolters) NL

01-06-2023
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

. – Met de nieuwe due diligence wet zullen bedrijven hun impact op mensenrechten en het milieu beter moeten aanpakken. Bedrijven zullen immers verplicht worden om de negatieve gevolgen van hun activiteiten op mensenrechten en het milieu in kaart te brengen en waar nodig te voorkomen, te beëindigen of te beperken. Hieronder vallen kinderarbeid, slavernij, arbeidsuitbuiting, vervuiling, aantasting van het milieu en verlies van biodiversiteit. Het wetsvoorstel is enkel van toepassing op grote bedrijven vanaf 250 werknemers – en dus niet KMOs – en zal geleidelijk aan ingevoerd worden vanaf 2027. Daarom stem ik voor dit rapport.

Geografische Angaben für Wein, Spirituosen und landwirtschaftliche Erzeugnisse (A9-0173/2023 - Paolo De Castro) NL

01-06-2023
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

. – Met dit rapport zorgen we voor een betere bescherming van geografische aanduidingen en kwaliteitsregelingen voor agrovoedingsproducten. Ook verwerkte voeding zal enkel nog de geografische aanduiding kunnen gebruiken als er expliciete toestemming is door de producenten. Het parlement vraagt bovendien een snellere procedure voor het registreren van nieuwe aanduidingen en vraagt dat erkende producentengroepen meer rechten en middelen krijgen. Dit rapport kan op mijn steun rekenen.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08E165
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T11151
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex