Sven MIKSER Sven MIKSER
Sven MIKSER

Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament

Mitglied

Estland - Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Estland)

geboren am : , Tartu

Home Sven MIKSER

Stellvertretender Vorsitzender

DNAT
Delegation für die Beziehungen zur Parlamentarischen Versammlung der NATO

Mitglied

AFET
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
SEDE
Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung
AIDA
Sonderausschuss zu künstlicher Intelligenz im digitalen Zeitalter

Stellvertreter

IMCO
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz
PETI
Petitionsausschuss
D-UA
Delegation im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Ukraine
DEPA
Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Euronest

Neueste Aktivitäten

Amtseinführung des neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten und die derzeitige politische Lage (Aussprache) EN

20-01-2021 P9_CRE-PROV(2021)01-20(3-059-0000)
Beiträge zu Aussprachen im Plenum

Verordnung des Rates zur Festlegung des Mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2021 bis 2027 (A9-0260/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) ET

16-12-2020
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

Toetasin Euroopa Liidu pikaajalise eelarve (2021-2027) vastuvõtmist, mis aitab tagada ühenduse majanduse ja keskkonna jätkusuutlikkuse ning kaitsta kodanikke COVID-19 pandeemia tagajärgede eest. Arvestades praegust keerulist olukorda, on oluline, et EL Nõukogu kiidaks institutsioonidevahelise kokkuleppe viivitusteta heaks ning ELi toetused jõuaksid võimalikult kiiresti eurooplasteni ehk EL eelarve hakkaks kehtima nagu plaanitud – 1. jaanuaril 2021. a.
Pean igati positiivseks, et vähemalt 30% ELi pikaajalisest eelarvest ja taasterahastust toetab kliimaeesmärkide saavutamist ning samuti suunatakse alates 2024. aastast 7,5% ELi iga-aastastest kulutustest bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele. Lisaks puhtamale keskkonnale, aitab suurem panustamine keskkonnahoidu ja selleks uute tehnoloogiate kasutuselevõtt, luua ka uusi töökohti ning tagada kodanike parem toimetulek.
Kuna vajadus ELüleste poliitikate elluviimiseks suureneb ning Euroopa Liidu seitsme aasta eelarve juba kasvab 16 miljardi euro võrra, siis ilma uute EL omavahenditeta poleks ühenduse eelarve mõistagi jätkusuutlik. Seetõttu on mul hea meel, et Parlamendi Täiskogu toetas sotsiaaldemokraatide ettepanekuid nagu finantstehingute maksu (alates 2026. aastast) ning plasti(jõustub juba 2021. a.) -ja digimaksu (alates 2023.a.) kehtestamist. Samuti rakendub 2023. aastast heitkogustega kauplemise süsteemil põhinev omatulu, millele võib lisanduda ka süsiniku tasakaalustusmaks kolmandate riikide tootjatele.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg