Patryk JAKI Patryk JAKI
Patryk JAKI

Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer

Mitglied

Polen - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (Polen)

geboren am : , Opole

Home Patryk JAKI

Stellvertretender Vorsitzender

DEPA
Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Euronest

Mitglied

LIBE
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
D-MD
Delegation im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Moldau

Stellvertreter

ECON
Ausschuss für Wirtschaft und Währung
D-JP
Delegation für die Beziehungen zu Japan

Neueste Aktivitäten

Aufbaupaket der EU (Aussprache) PL

27-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-27(1-054-8750)
Beiträge zu Aussprachen im Plenum

Spezifische Maßnahmen zur Mobilisierung von Investitionen in die Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten und in andere Sektoren von deren Volkswirtschaften zur Bewältigung des COVID-19-Ausbruchs [Investitionsinitiative zur Bewältigung der Coronavirus-Krise] PL

26-03-2020
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

. – To rozporządzenie jest dobrym ruchem, gdyż dzięki niemu jeszcze w 2020 r. przeznaczamy 37 mld euro ze środków polityki spójności na lata 2014–2020 na walkę z koronawirusem i jego skutkami społeczno-gospodarczymi w oparciu o specjalne i przyspieszone procedury.
Istotnym elementem jest pozostawienie zaliczki, którą otrzymały państwa członkowskie od Komisji Europejskiej, a musiałyby ją zwrócić. To kwota w skali całej Unii Europejskiej, mowa tu o 8 mld euro, w tym dla Polski to ok. 1,1 mld euro. Te środki mają być przeznaczone na współfinansowanie projektów rządowych realizowanych w odpowiedzi na obecny kryzys.
Dzięki temu rozporządzeniu państwa będą mogły przeznaczać środki z polityki spójności na wsparcie sektora ochrony zdrowia i ratowanie firm, które mogą nie przetrwać obecnego już kryzysu. W mojej opinii ważnym rozwiązaniem jest wprowadzenie możliwości finansowania kapitału obrotowego dla MŚP w formie grantu.
Powołanie specjalnej grupy zadaniowej w celu koordynacji działań to ważna inicjatywa, jednak moim zdaniem bardzo spóźniona: jako Europa straciliśmy wiele cennego czasu. Gdyby Komisja Europejska szybciej podjęła działania, na pewno bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Wiele państw jest obecnie w kryzysowej sytuacji, a posiadając dane z Włoch i Francji, można było podjąć kroki wcześniej. Teraz działania trzeba prowadzić bardzo szybko, gdyż każdy dzień opóźnienia to kolejne ofiary wirusa i problemy firm.
Unia Europejska musi aktywnie uczestniczyć w walce z epidemią oraz wziąć na siebie ciężar odbudowy gospodarczej państw członkowskich, tak aby sytuacja europejskich firm i obywateli mogła jak najszybciej wrócić do stanu sprzed epidemii. Niestety wszyscy jesteśmy świadomi problemów, jakie obecnie przed nami stoją. Mam nadzieję, że władze UE skupią się teraz na sprawach istotnych.
Bardzo cenną inicjatywą jest wsparcie opieki medycznej, która jak już wiemy, niezależnie od systemu opieki zdrowotnej funkcjonującego w państwach członkowskich, będzie bardzo przeciążona. Zwalczenie wirusa we wszystkich państwach członkowskich jest w naszym wspólnym interesie. Znalezienie skutecznych metod leczenia również. Potrzebujemy wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia. Niestety tego zabrakło na początku i to jest najważniejsze zadanie, jakie stoi obecnie przed Unią i jej władzami.

Ausbruch des Coronavirus – Sachstand und Gewährleistung einer abgestimmten Reaktion der EU (Aussprache) PL

10-03-2020 P9_CRE-REV(2020)03-10(2-088-0000)
Beiträge zu Aussprachen im Plenum

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg