Rob ROOKEN Rob ROOKEN
Rob ROOKEN

Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer

Mitglied

Niederlande - Forum voor Democratie (Niederlande)

geboren am : , Groningen

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung Rob ROOKEN

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Gemeinsame Agrarpolitik: Änderung der GMO-Verordnung und weiterer Verordnungen (A8-0198/2019 - Eric Andrieu) NL

23-10-2020

De FVD-delegatie stemt tegen het voorstel om de Commissie via gedelegeerde handelingen te laten bepalen hoe bepaalde voedingsmiddelen genoemd moeten worden. Deze bevoegdheid dient exclusief voorbehouden te zijn aan de lidstaten zelf. Voeding heeft een grote culturele dimensie en maakt onderdeel uit van nationale en lokale tradities. Daarom is dit bij uitstek een onderwerp waarover nationale overheden het laatste woord moeten hebben. Bevoegdheden dienaangaande van de Europese Commissie zijn dan ook ongewenst.

Klima- und Umweltnotstand (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) NL

28-11-2019

De FvD-delegatie stemde tegen deze resolutie over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu. Wij gaan niet mee in het paniekvoetbal van de klimaatonheilsprofeten. Er is namelijk geen consensus in de wetenschappelijke wereld in hoeverre de mensheid invloed heeft op klimatologische processen. Massale bangmakerij door middel van extreme waarden uit computermodellen is gebaseerd op extrapoleren en laat de werkelijkheid niet zien.
Reële voorspellingen over hoe het klimaat zich gaat ontwikkelen in de nabije toekomst zijn simpelweg onmogelijk te maken, laat staan voorspellingen over het klimaat over tientallen jaren. Het megalomane EU-budget dat op basis van deze hypothese wordt vrijgemaakt, gaat voor de burgers van de EU enorme financiële gevolgen hebben, namelijk 11 500 miljard EUR gedurende twintig jaar, oftewel 575 miljard EUR per jaar.

UN-Klimakonferenz 2019 (COP 25) (B9-0174/2019) NL

28-11-2019

De FVD-delegatie stemt tegen de ontwerpresolutie inzake de VN-klimaatconferentie in Madrid. Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat menselijk handelen een significante invloed heeft op temperatuurschommelingen. De grenswaarden van 2,0 of zelfs 1,5 graden Celsius zijn allebei arbitraire getallen.
De EU wil een leidende rol spelen op het gebied van transitie, maar het is onwaarschijnlijk dat andere natiestaten buiten de EU ons hier mak in zullen volgen. Bovendien wil het Europees Parlement kernenergie uitfaseren door centrales te gaan ontmantelen, maar wij willen juist investeren in de ontwikkeling van kerncentrales. Dit is namelijk het beste alternatief dat we nu voorhanden hebben. Hoge energiedichtheid, schoon en economisch duurzaam. Ook wil FVD vasthouden aan aardgas – de meest efficiënte en schoonste brandstof die er is.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg