Dorien ROOKMAKER Dorien ROOKMAKER
Dorien ROOKMAKER

Fraktionslos

Niederlande - GO Realisme & Daadkracht (Niederlande)

geboren am : ,

Home Dorien ROOKMAKER

Mitglied

TRAN
Ausschuss für Verkehr und Tourismus

Neueste Aktivitäten

Vorübergehende Maßnahmen hinsichtlich der Gültigkeit von Bescheinigungen und Lizenzen (mehrere Maßnahmen) NL

15-05-2020
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

. – Je zou willen dat de termijn verbonden aan licenties en certificaten, zoals rijbewijzen en paspoorten, maar ook vergunningen structureel wordt verlengd. De geldigheid verlengen van dergelijke documenten brengt veel gedoe en kosten met zich mee, voor burgers en overheden. Omdat overheden nu in de knel komen door Covid-19 en niet tijdig kunnen leveren worden de termijnen verlengd op voorstel van de Commissie. Als dat in tijden van Covid-19 zonder risico kan, kan het na deze crisis ook. Daarom zijn we nu vóór de tijdelijke verlenging van termijnen en zullen we werken aan een structurele verlenging van de termijnen, zodat de burger niet op kosten wordt gejaagd en de bureaucratie tot een minimum wordt beperkt.

Entlastung 2018: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäisches Parlament (A9-0021/2020 - Maria Grapini) NL

14-05-2020
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

. – Van een intern controle rapport kan je leren. Maar niet als je dat na twee jaar uitbrengt. Van een tijdige rapportage gaat een preventieve werking uit. Maar als je pas na twee jaar met een rapport komt, zijn de verantwoordelijken gevlogen en de kans dat met kritische opmerkingen en aanbevelingen iets wordt gedaan is nihil. Daarom heb ik, om een signaal af te geven mijn stem onthouden. GO pleit voor een controle cyclus die in het opvolgend jaar wordt afgesloten met een rapport. Zoals het nu gaat is de controle een verspilling van geld en worden adviezen te weinig opgevolgd, zoals uit de rapporten blijkt.

Entlastung 2018: Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit (ENISA) (A9-0039/2020 - Ryszard Czarnecki) NL

14-05-2020
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

. – Van een intern controle rapport kan je leren. Maar niet als je dat na twee jaar uitbrengt. Van een tijdige rapportage gaat een preventieve werking uit. Maar als je pas na twee jaar met een rapport komt, zijn de verantwoordelijken gevlogen en de kans dat met kritische opmerkingen en aanbevelingen iets wordt gedaan is nihil. Daarom heb ik, om een signaal af te geven mijn stem onthouden. GO pleit voor een controle cyclus die in het opvolgend jaar wordt afgesloten met een rapport. Zoals het nu gaat is de controle een verspilling van geld en worden adviezen te weinig opgevolgd, zoals uit de rapporten blijkt.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg