Lara WOLTERS Lara WOLTERS
Lara WOLTERS

Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament

Mitglied

Niederlande - Partij van de Arbeid (Niederlande)

geboren am : , AMSTERDAM

Home Lara WOLTERS

Mitglied

CONT
Haushaltskontrollausschuss
JURI
Rechtsausschuss
D-CN
Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China

Stellvertreterin

CULT
Ausschuss für Kultur und Bildung
D-US
Delegation für die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten

Neueste Aktivitäten

Spezifische Maßnahmen zur Ermöglichung besonderer Flexibilität bei der Verwendung der europäischen Struktur- und Investitionsfonds aufgrund des COVID-19-Ausbruchs NL

17-04-2020
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

Vandaag heb ik vóór het investeringsinitiatief coronavirusrespons plus gestemd.
Europa heeft te maken met een gezondheidscrisis van ongekende omvang. Het is nog lastig in te schatten hoe lang deze crisis gaat duren en hoe het virus zich verder verspreidt. We leven allemaal in tijden van grote onzekerheid. De gevolgen zullen in ieder geval desastreus zijn, zowel voor de volksgezondheid als voor de economie. Lidstaten hebben daarom op korte termijn behoefte aan liquide middelen, om medische producten, krediet voor het midden- en kleinbedrijf en maatregelen op de arbeidsmarkt te kunnen financieren.
Door CRII+ kunnen lidstaten hun cohesiefondsen voor deze doeleinden inzetten. Hiervoor is een hoge mate van flexibiliteit in de bestedingsvoorwaarden nodig. Lidstaten mogen (tijdelijk in verband met de coronacrisis) volledige medefinanciering aanvragen en schuiven met geld tussen de verschillende fondsen en regio’s. Hierdoor kunnen lidstaten het geld op korte termijn gericht inzetten in de gebieden die het hardst zijn getroffen door het virus.

Einführung spezifischer Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Krise NL

17-04-2020
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

Mensen moeten centraal staan in de strijd tegen het coronavirus en de gevolgen daarvan. Dat vindt de PvdA terug in deze resolutie. Mede daarom stemmen wij voor.
Maar er is meer. Het Parlement heeft vastgelegd dat het geld dat vrijkomt ten goede moet komen aan diverse sectoren, bevolkingsgroepen en regio’s, inclusief de overzeese Koninkrijksdelen. De lijn van de PvdA dat steunmaatregelen niet mogen worden gebruikt voor bonussen of betaling van dividend aan aandeelhouders is overgenomen. Daarentegen komt er juist financiële steun voor werknemers die gedeeltelijk werkloos raken en blijft de Green Deal prioriteit. Ook staan wij samen sterker bij het produceren en verspreiden van medische apparatuur, vaccins en medicijnen.
Het is essentieel dat landen erkennen dat zij in deze crisis afhankelijk zijn van elkaar: daarom ondersteunen wij voorstellen, zoals de herstelobligaties. Ook hebben wij gezien dat lidstaten zoals Hongarije deze crisis aanwenden om de democratie uit te hollen. Voor ons is dat volstrekt onacceptabel. Wij zijn verheugd dat schuldenverlichting voor ontwikkelingslanden onderdeel is van deze resolutie.
Tot slot is er nadrukkelijk aandacht voor de meest kwetsbaren, zoals vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van geweld. Zij verdienen altijd onze steun, crisis of niet.

Lara WOLTERS
Lara WOLTERS

Im EP NEWSHUB

Hartenkreet van @Dolfjansen: “Een beschaving kan zichzelf alleen serieus nemen als het een bloeiende culturele sector heeft en er alles aan doet om die overeind te houden”. Ons hele gesprek 👉 https://t.co/KoODOhL0gI  https://t.co/Wmgeip4Z6G 

.@mariettehamer: „Het lijkt soms net alsof Nederland tegenover Europa staat. [...] Je hebt elkaar hard nodig. Opwaartse convergentie is belangrijk: neem de landen die niet zo ver zijn als wij, mee.” https://t.co/hVc7He0kBT 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg