Evžen TOŠENOVSKÝ
Evžen TOŠENOVSKÝ
Tschechien

geboren am : , Ostrava

9. Wahlperiode Evžen TOŠENOVSKÝ

Fraktionen

  • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer - Mitglied

Nationale Parteien

  • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Občanská demokratická strana (Tschechien)

Mitglied

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie
  • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegation für die Beziehungen zu Japan
  • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

Stellvertreter

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz
  • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegation für die Beziehungen zur Koreanischen Halbinsel
  • 14-09-2020 / 23-03-2022 : Sonderausschuss zu künstlicher Intelligenz im digitalen Zeitalter
  • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Ausschuss für Verkehr und Tourismus

Hauptsächliche parlamentarische Tätigkeiten

Beiträge zu Aussprachen im Plenum

Redebeiträge in einer Plenartagung und schriftliche Erklärungen zu Aussprachen im Plenum. Artikel 204 und Artikel 171 Absatz 11 GO

Stellungnahmen – als Schatten-Verfasser(in)

Die Fraktionen können für jede Stellungnahme einen Schatten-Verfasser der Stellungnahme benennen, der den Fortgang der jeweiligen Stellungnahme verfolgen und mit dem Verfasser der Stellungnahme Kompromisstexte aushandeln soll. Artikel 215 GO

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/1242 im Hinblick auf die Verschärfung der CO₂-Emissionsnormen für neue schwere Nutzfahrzeuge und die Einbeziehung von Meldepflichten sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2018/956

13-10-2023 ITRE_AD(2023)749317 PE749.317v02-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Motoren sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer Emissionen und der Dauerhaltbarkeit von Batterien (Euro 7) und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009

24-07-2023 ITRE_AD(2023)742516 PE742.516v02-00 ITRE
Massimiliano SALINI

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Motoren sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer Emissionen und der Dauerhaltbarkeit von Batterien (Euro 7) und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009

24-07-2023 TRAN_AD(2023)746906 PE746.906v03-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

Entschließungsanträge

Entschließungsanträge werden zu politischen Themen und auf Antrag eines Ausschusses, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht. Über die Anträge wird im Plenum abgestimmt. Artikel 132, 136, 139 und 144 GO

Sonstige parlamentarische Tätigkeiten

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

4. Eisenbahnpaket: Verlängerung des Umsetzungszeitraums CS

15-05-2020

Plně podporuji odklad implementace 4. železničního balíčku, prodloužení schválené Parlamentem, ale bohužel není dostatečné. I s ohledem na těžko předvídatelnou situaci na podzim by mělo dojít k odkladu minimálně do konce roku.

Abgestimmte Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen CS

17-04-2020

V rámci dubnového plenárního zasedání jsem podpořil všechna konkrétní opatření předložená Komisí, která umožní okamžité uvolnění dalších prostředků EU a jejich flexibilnější využívání při boji proti současné pandemii.
Hlasoval jsem ale proti nezávaznému usnesení Parlamentu k pandemii COVID-19. Usnesení sice obsahuje řadu pozitivních bodů, ale bohužel také některé návrhy, se kterými se nemohu ztotožnit. Nesouhlasím zejména s dalším přenosem pravomocí z národních států na úroveň EU a posilováním vlivu Komise, jejíž role by měla zůstat pouze podpůrná a koordinační. Dále za situace, kdy evropské firmy a celé ekonomiky řeší otázku holého přežití, považuji za krajně nezodpovědné pokračovat podle plánu Zelené dohody pro Evropu.

Gemeinsame Regeln für die Zuweisung von Zeitnischen auf Flughäfen in der Gemeinschaft CS

26-03-2020

Návrh jsem plně podpořil, včetně časového prodloužení ‒ evropské letecké společnosti potřebují rychlé uklidnění, že využití letištních slotů nemusí řešit přes celou letní sezónu 2020.

Schriftliche Anfragen

Die Mitglieder können eine bestimmte Anzahl Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an den Präsidenten des Europäischen Rates, den Rat, die Kommission oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union richten. Artikel 138 und Anlage III GO

Anfragen an das Präsidium, die Konferenz der Präsidenten und die Quästoren

Die Mitglieder können dem Präsidenten Anfragen dazu übermitteln, wie das Präsidium, die Konferenz der Präsidenten bzw. die Quästoren ihre jeweiligen Aufgaben wahrnehmen. Artikel 32 Absatz 2 GO

Anfragen an die EZB sowie zum SSM und zum SRM

Die Mitglieder können Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an die Europäische Zentralbank (EZB) richten und im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM) und dem Einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM) einreichen. Diese Anfragen sind zunächst beim Vorsitz des zuständigen Ausschusses einzureichen. Artikel 140, Artikel 141 und Anlage III GO

Antworten auf Anfragen an die EZB sowie zum SSM und zum SRM

Es handelt sich um die Antworten auf Anfragen der Mitglieder an die Europäische Zentralbank (EZB) und im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM) und dem Einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM). Artikel 140, Artikel 141 und Anlage III GO