Paolo BORCHIA Paolo BORCHIA
Paolo BORCHIA

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Ιταλία - Lega (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , NEGRAR

Αρχική σελίδα Paolo BORCHIA

Μέλος

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
DLAT
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Αναπληρωτής

TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
D-TR
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας
D-BR
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας

Τελευταίες δραστηριότητες

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020: Παροχή συνδρομής στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης- Άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 - Στήριξη της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό στην Αλβανία - Λοιπές προσαρμογές IT

17-04-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Ho espresso una posizione di astensione con riguardo al progetto di bilancio rettificativo n. 1/2020 per molteplici ragioni, nonostante vi siano alcuni interventi condivisibili.
Ritengo che, alla luce della situazione eccezionale che l'Europa sta vivendo, rafforzare il Meccanismo unionale di protezione civile sia fondamentale, ma data la particolare situazione di necessità ed urgenza, sarebbe stato forse più consono concentrarsi su stanziamenti di pagamento, al posto di risorse di impegno.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg