Roberta METSOLA Roberta METSOLA
Roberta METSOLA

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Μάλτα - Partit Nazzjonalista (Μάλτα)

Ημερομηνία γέννησης : , St Julians

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας Roberta METSOLA

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Πρώτη ψηφοφορία MT

25-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-25(3-133-0000)

Πρώτη ψηφοφορία MT

25-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-25(3-135-0000)

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg