Roberta METSOLA Roberta METSOLA
Roberta METSOLA

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Μάλτα - Partit Nazzjonalista (Μάλτα)

Ημερομηνία γέννησης : , St Julians

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας Roberta METSOLA

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Διακοπή της συνόδου MT

21-01-2021 P9_CRE-PROV(2021)01-21(4-183-0000)

Διακοπή της συνόδου MT

21-01-2021 P9_CRE-PROV(2021)01-21(4-185-0000)

Πρώτη ψηφοφορία MT

20-01-2021 P9_CRE-PROV(2021)01-20(3-150-0000)

Πρώτη ψηφοφορία MT

19-01-2021 P9_CRE-PROV(2021)01-19(2-150-0000)

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg