Roberta METSOLA Roberta METSOLA
Roberta METSOLA

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Μάλτα - Partit Nazzjonalista (Μάλτα)

Ημερομηνία γέννησης : , St Julians

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου Roberta METSOLA

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Κανόνες και γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (A9-0187/2020 - József Szájer) EN

17-12-2020

I supported the referral back to Committee as more work needs to be done to ensure transparency of politically sensitive implementing acts.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 (B9-0411/2020) EN

17-12-2020

I voted in support of the objection due to the negative food safety implications for our citizens and livestock. The authorisation of these GMOs poses a risk to our food safety and our health and the modified crops display a tolerance to toxic substances.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, MIR162 και MON 87411 (B9-0413/2020) EN

17-12-2020

I voted in support of the objection due to the negative food safety implications for our citizens and livestock. The authorisation of these GMOs poses a risk to our food safety and our health and the modified crops display a tolerance to toxic substances.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) (B9-0414/2020) EN

17-12-2020

I voted in support of the objection due to the negative food safety implications for our citizens and livestock. The authorisation of these GMOs poses a risk to our food safety and our health and the modified crops display a tolerance to toxic substances.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 88017 (MON-88Ø17-3) (B9-0415/2020) EN

17-12-2020

I voted in support of the objection due to the negative food safety implications for our citizens and livestock. The authorisation of these GMOs poses a risk to our food safety and our health and the modified crops display a tolerance to toxic substances.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 (MON-89Ø34-3) (B9-0416/2020) EN

17-12-2020

I voted in support of the objection due to the negative food safety implications for our citizens and livestock. The authorisation of these GMOs poses a risk to our food safety and our health and the modified crops display a tolerance to toxic substances.

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Minority SafePack (B9-0403/2020, B9-0405/2020) EN

17-12-2020

I voted in favour of this European Citizens’ Initiative which defends the rights of linguistic minorities. Safeguarding the survival of minority languages is an important role for us as legislators. We must ensure that they continue as living languages, thus protecting the variety within our collective culture and shared heritage.

Δράση της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 (A9-0201/2020 - Željana Zovko) EN

17-12-2020

I voted in favour of this report which calls for prolonging the European Capitals of Culture terms for Rijeka (Croatia) and Galway (Ireland) due to the reality of the ongoing pandemic and therefore allowing them to implement their cultural programmes.

Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα (B9-0401/2020) EN

17-12-2020

I voted in favour of this report which will increase access to water for the vulnerable, increase the quality standards for drinking water as well as the materials in contact with it and also improve consumer access to information.

Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας (B9-0421/2020) EN

17-12-2020

I voted in favour of this resolution which lays out the Union’s security strategy, the strategy to combat child sexual abuse and also plans to curb drug and firearms trafficking. The Union is in need of a coherent strategy that tackles the evolving security challenges of not only the present-day but also the next decade.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg